การจำแนกสถานศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติด
คำชี้แจง - ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้สำรวจการแพร่ระบาดของยาเสพติด และการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว
ชื่อสถานศึกษา *
Your answer
1) การดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว
1.1สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวครบทุกห้อง/ ผลงานระดับเงิน หรือระดับทอง *
ระบุจำนวนห้องเรียนสีขาว (ให้ใส่เฉพาะตัวเลข) *
Your answer
1.2 สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวไม่ครบทุกห้อง *
ระบุจำนวนห้องเรียนสีขาว (ให้ใส่เฉพาะตัวเลข) *
Your answer
1.3 สถานศึกษาไม่ได้จัดทำแผนงานและกิจกรรมห้องเรียนสีขาว
2) สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด
2.1 สถานศึกษามีการดำเนินการคัดกรองนักเรียน *
2.2 นักเรียนมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ดื่มแฮลกอฮอล์ เสพยาเสพติด และมีพฤติกรรมเสี่ยง *
2.3 รอบสถานศึกษาประมาณ 1 กม. มีร้านเกมส์ ร้านขายสุรา ยาสูบ สถานบันเทิง หอพัก *
2.4 สถานศึกษาต้องการความช่วยเหลือด้านงบประมาณและการบังคับใช้กฎหมาย *
2.5 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ *
ลงชื่อผู้รายงาน *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms