2019-2023 Stratejik Planlama Uygulamaları İç Paydaş Analizi Anketi (Öğrenciler İçin)
Bu anket, Bandırma İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama faaliyetlerini planlamak için ihtiyaç duyulan verileri derlemek amacıyla düzenlenmiştir. Ankette, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün politikaları ve kurumsal birikimi ile ilgili bazı konular hakkında iç paydaşların görüşleri ve değerlendirmeleri konu edilmektedir. Araştırmanın yürütülüşü ve değerlendirilişi, tamamen bilimsel kriterler çerçevesinde yapılacak ve anketi cevaplayanların kim olduklarına asla bakılmayacaktır. Sonuçları ve getirilecek teklifleri ile Müdürlüğümüzün gelişimine ve uygulamalarına katkıda bulunacağına inandığımız bu anketi içtenlikle cevaplandırınız. Teşekkürler…
Not: Lütfen bütün soruları cevaplandırınız. Aksi taktirde formun gönderilme işlemi tamamlanmayacaktır.
Görev Yeriniz: *
Your answer
Göreviniz: *
Your answer
Hizmet Yılınız: *
Eğitim Durumunuz: *
Cinsiyetiniz: *
1. Kurum, çalışanlarına yönelik iş ve işlemlerinde şeffaf ve tarafsız şekilde davranır. *
2. Kurum, güvenilirdir. *
3. Kurum, hizmet odaklıdır; sorun ve problemlere çözüm üretir. *
4. Kurum yöneticileri, görev tanımındaki alana hakimdir. *
5. Kurum, çağın getirdiği değişim ve gelişmeleri takip eder. *
6. Kurumun teşkilat yapısı, iş ve işlemlerin etkili bir şekilde yürütülmesini sağlar. *
7. Kurum tarafından tüm duyurular ilgililere zamanında duyurulur. *
8. Kurum yöneticileri ile sağlıklı iletişim kurulabilir. *
9. Kurum çalışanları (şef, memur, uzman ve diğer) ile sağlıklı iletişim kurulabilir. *
10. Yapılan başarılı işler kurum tarafından yazılı ve sözlü olarak takdir edilir. *
11. Öneri ve şikayetler kurum tarafından dikkate alınır. *
12. Kurum, sosyal ve kültürel faaliyetlerle kişisel gelişime yönelik imkanlar sunar. *
13. Kurum, eğitim-öğretimde başarıyı artırmaya yönelik çalışmalar yapar. *
14. Eğitim ve öğretimin planlanmasında (bina yapımı vb.) paydaşların görüşü dikkate alınır. *
15. Kurumda çalışanlar, kurum stratejilerini bilir ve paylaşır. *
16. Kendimi, kurumun değerli bir çalışanı olarak görürüm. *
17. Hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili beklentilerinizden size uygun olanları işaretleyiniz. *
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Kurum, mahalli hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenler.
Düzenlenen mahallî hizmet içi eğitim faaliyetleri beklentileri karşılar.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri eğitim-öğretimi aksatmayacak biçimde planlanmalıdır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri (merkezi-mahalli) planlanırken paydaş görüşleri alınmalıdır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri teorik bilgilerden ziyade uygulamaya yönelik olmalıdır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri alanında uzman kişiler tarafından verilmelidir.
18. Yönetim ve eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili beklentilerinizden size uygun olanları işaretleyiniz. *
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Okullarda, yetiştirme kursları açılması teşvik edilip tüm öğrencilerin faydalanmasına imkân tanınmalıdır.
Okul dışı sosyal ve kültürel faaliyetlere (gezi, spor, yarışma vb.) her okulun etkin bir şekilde katılması sağlanmalıdır.
İlçe yöneticileri sorumlu oldukları bölgelerdeki okulların sorunlarını yerinde tespit edip çözüm üretmek için okulları daha sık ziyaret etmelidir.
İlçe genelinde, veli ve öğrencilere "Kitap Okumanın Önemi" üzerine eğitici ve teşvik edici programlar (seminer, konferans, TV programları vb.) düzenlenmelidir.
Geleceği yönelik teknolojileri oluşturacak altyapıların oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
Öğrencilerin akademik bilgisini ekonomik güce çevirmeye yönelik fikir geliştirmeye yönelik ortamlar oluşturulmalıdır.
Proje çalışmalarına ağırlık verilmelidir.(Tübitak, AB projeleleri vb.)
İlçe genelinde, öğrencilere "Değerler Eğitimi " üzerine eğitici ve teşvik edici programlar (seminer, konferans, TV programları vb.) düzenlenmelidir.
Diğer öneri ve görüşleriniz....
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service