Đăng ký nhận tài liệu IELTS miễn phí
Để nhận tại liệu, vui lòng truy cập m.me/tiwlibrary hoặc gửi tin nhắn đến https://www.facebook.com/tiwlibrary/. Bạn chỉ cần gõ tên sách và hệ thống sẽ tự động gửi tài liệu cho bạn.
p.s. Bạn cần gõ chính xác tên sách để nhận được tài liệu.
Lưu ý: Hệ thống sẽ chỉ gửi những tài liệu đã có trên website onthiielts.com.vn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những đầu sách mới nhất. Nếu bạn muốn TIW tìm tài liệu nào giúp bạn, bạn có thể comment vào bài đăng trên website nhé.
This form was created inside of The IELTS Workshop. Report Abuse