ลงทะเบียนการอบรมวิชาการและวิชาชีพประจำปี 2563
* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์. 0-2942-8629 ต่อ 1223, 081-8904224(คุณสงกรานต์ ลาเวียง, คุณสุพรรษา สายสินธุ์)
โทรสาร. 0-2561-1970
เว็บไซต์ : http://ttc.ifrpd.ku.ac.th/
อีเมล์ : ifrskl@ku.ac.th, kuthaifood@gmail.com
Email address *
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้สมัคร
1.1 คำนำหน้าชื่อ *
1.2 ชื่อ *
1.2 นามสกุล *
1.3 ชื่อหน่วยงาน/บริษัท *
1.4 ที่อยู่ *
1.5 เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก *
1.6 e-Mail Address *
เป็นช่องทางการติดต่อจากทีมงานไปยังผู้สมัคร เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการส่งข้อมูล ข่าวสารการอบรมคำตอบของคุณ
1.7 ท่านสนใจเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse