CAL POBRE PLATAFORMA CREATIVA - PROJECTE DE SOL·LICITUD DE CESSIÓ D'ÚS DE L'IMMOBLE DEL C/Descalços n°6, AL CASC ANTIC DE TARRAGONA.
Formulari d'adhesió al projecte
Projecte
Cal Pobre Plataforma Creativa

PROJECTE DE SOL·LICITUD DE CESSIÓ D'ÚS DE L'IMMOBLE DEL C / Descalços n ° 6, AL CASC ANTIC DE TARRAGONA.

En el projecte de rehabilitació, recuperació i dinamització s'involucren cada vegada més entitats ciutadanes, plataformes socials, culturals i ecologistes.


INTRODUCCIÓ

Som un col·lectiu, Cal Pobre Plataforma Creativa, que ha posat en marxa un Centre Social Autogestionat al Casc Antic de Tarragona.

El present projecte planteja la necessitat de posar en marxa un Centre Social Autogestionat i autofinançat (CSA) a la ciutat de Tarragona, a l'escenari del Casc Antic, declarat Patrimoni de la Humanitat.

L'objectiu del mateix és la realització d'activitats socials, educatives i culturals gestionades de manera col·lectiva per les associacions, plataformes, veïns i veïnes i socis i sòcies del projecte Cal Pobre.

Aquestes activitats estan destinades fonamentalment a promoure un espai cultural i de creació, reforçar el teixit associatiu i crear xarxes de suport solidari.

L'autofinançament és de vital importància per poder seguir restaurant l'immoble i seguir creant més espais per a més entitats, esdeveniments i tallers.

Volem recordar que actualment el Casc Antic de Tarragona està patint grans deterioraments, hi ha una manca d'inversió i una total despreocupació per part de l'actual govern pel seu estat.

Actualment fins i tot les entitats constituïdes tenen dificultats per accedir a un espai lúdic o de treball, ja que l'ajuntament els demana uns costos i millores del lloc.

En l'últim període, per aquests motius i altres com l'ordenança que prohibeix l'art i la música al carrer, s'obté el suport de diverses entitats, col·lectius i iniciatives populars del municipi i es planteja la formalització del projecte.

Per a això, se sol·licita la cessió de l'espai de l'immoble situat al Carrer Descalços 6 de Tarragona, que porta anys constituint-se com a centre social, realitzant les activitats esmentades.

FONAMENTACIÓ

La ciutat de Tarragona compta amb un important moviment veïnal i d'associacionisme que històricament ha aconseguit nombroses millores per als barris i les persones que l'habiten. Una de les reivindicacions que s'han posat sobre la taula al llarg d'aquests anys és la necessitat per part de les associacions de disposar d'espais públics cedits per generar un espai de col·laboració, creació i intercanvi.

L'escassetat d'espais municipals per a les entitats impedeix la continuïtat de les activitats i iniciatives del teixit associatiu de la ciutat, condemnant a la seva extinció i / o disminució de l'activitat. El municipi de Tarragona compta amb 544 entitats considerades com "actives" segons l'Estudi fet en 2010 Associacionisme i Participació Ciutadana al municipi de Tarragona.

Les entitats culturals representen el 34,9% de les entitats. Li segueixen en importància les de defensa d'interessos col·lectius concrets, que representen el 22,2% del total d'entitats. El 15,1% són entitats de caràcter esportiu, el 14,1% són associacions veïnals, el 7% es dediquen a qüestions com ara la investigació, la solidaritat i l'ecologia i, finalment, les associacions de mares i pares que representen el 6,7% de les entitats, segons l'esmentat informe. Un 38,4% de les entitats consideren que els espais compartits són una alternativa totalment necessària, mentre que un 43% ho consideren bastant necessari, segons l'informe.

A nivell sociodemogràfic, la ciutat de Tarragona l'any 2015, segons les dades del Padró, tenia una població de 136.893 persones, de les quals el 51% té una representació femenina i un 49% de població masculina. La piràmide de població de la ciutat presenta una gran acumulació de persones entre els 35 i els 50 anys, una dràstica caiguda de població entre els 10 i els 25 anys, una lleugera repuntada de població entre els menors de 10 anys i un augment cada vegada més de la població més gran. La població estrangera representa el 20,9% de la població. (Font: Informe de dades sociodemogràfiques de la ciutat de Tarragona, Ajuntament de Tarragona, 2015)

Des de fa anys els col·lectius, associacions, agrupacions diverses de veïnes i veïns han manifestat la necessitat de comptar amb un espai sociocultural autogestionat i autofinançat que impulsi la participació comunitària i ciutadana, per tal de contribuir al desenvolupament social i cultural a la ciutat.

Així, s'ha posat en evidència la necessitat de construir espais autogestionats de participació, convivència i de creació de xarxes, i espais de suport mutu que complementin els recursos de l'Administració. Davant la inexistència d'un espai d'aquestes característiques, i en resposta a una necessitat prèviament detectada, el present projecte planteja la creació, tal com s'esmenta en l'apartat anterior, d'un CSA. Des de fa 10 anys, s'utilitza l'espai en benefici de la comunitat, realitzant activitats de forma col·lectiva amb la participació d'associacions, entitats i iniciatives populars de la ciutat.

La creació d'un CSA, on s'organitzen activitats culturals i de lleure, suposa una mesura pal·liativa a la necessitat d'espais per a les entitats i contribueix al mateix temps a fomentar la cohesió social.

D'altra banda, aquest edifici portava més de 15 anys d'abandonament, convertint-lo en focus d'infecció i i plagues, fet que repercutia en els veïns i les veïnes de la zona. L'estat de l'immoble presenta alguns signes de deteriorament, de major i menor calibre, des de la instal·lació antiga de subministraments a goteres. La nostra iniciativa ha estat pal·liant els efectes d'aquest deteriorament, destinant tots els seus recursos per a la seva millora, per evitar que empitjori l'estat de l'immoble. Tot i així, és necessària la formalització legal de la cessió de l'espai per a continuar amb aquesta tasca de forma més contundent.

A propòsit de les esmentades goteres, fa al voltant d'un any, van acudir els tècnics de Solvia per una derivació d'una gotera que afectava uns veïns confrontants. Se'ls va demanar que fessin fotografies i presentessin un informe de l'estat de les goteres causants de la incidència, però no vam obtenir resposta.

Així, el nostre projecte pretén donar resposta a la necessitat d'espais públics destinats a la comunitat, al mateix temps que protegeix a l'immoble de la deterioració, convertint-lo en un centre cultural i d'oci que reverteixi en les veïnes i veïns del municipi.

OBJECTIUS

Realitzem activitats culturals, música en viu, conferències i cinema a la fresca, cursos i tallers, assemblees i reunions d'entitats socials i mediambientals.

La campanya és per restaurar i condicionar La Casa Bertran, un bell palauet patrimoni de la ciutat.

Un altre projecte vital és la creació d'una ràdio veïnal per difondre l'art local i l'activisme a Tarragona.

El nostre objectiu principal és fomentar el desenvolupament comunitari i la promoció de la cultura al municipi de Tarragona a través de la creació d'un CSA que desenvolupi activitats socials, educatives i culturals.

Com a objectius específics, podem citar:

• La utilització d'espais sense ús específic, en desús i infrautilitzats.
• La creació d'espais de participació per a les veïnes, veïns, associacions i diferents col·lectius.
• El desenvolupament d'activitats d'interès veïnal accessibles a totes les persones interessades.
• El reforç del teixit associatiu de la ciutat.
• El foment de la participació ciutadana i la generació de cultura alternativa.
• La creació d'espais de convivència i xarxes de suport mutu.
• La promoció de l'equitat, la solidaritat i el respecte a la diversitat.
• L'autogestió com a forma d'organització.

ACTIVITATS

El marc de les activitats que es realitzen ve definit, entre d'altres, per la següent enumeració:

a) Activitats d'autogestió: Assemblees de coordinació i reunions de gestió de l'equip promotor d'aquesta iniciativa, mantenint les relacions amb les diferents institucions i parts de l'Administració. Així mateix, es gestiona l'espai en el dia a dia, perquè funcioni com a lloc de reunió i convivència ciutadana.

b) Activitats d'infraestructura ciutadana: Ofereix espai per a grups i col·lectius que no disposen d'espai per a desenvolupar activitats en un altre lloc.

c) Activitats culturals: Disposa de llocs específics per a pràctiques que tinguin a veure amb el cinema, el teatre, la literatura, la música, la gastronomia, la dansa, l'intercanvi de coneixements ...

d) Activitats ecològiques: Proporciona infraestructures a les reunions i activitats dels grups del districte que treballen en fomentar una pràctica ecològica i sostenible de la vida urbana a través de grups de consum, horts urbans, tallers de reciclatge, compostatge, cultiu ecològic, educació ambiental, apicultura urbana i la protecció del territori natural que ens queda als voltants de la ciutat, entre d'altres.

e) Activitats pedagògiques: Proporciona una àgora per al desenvolupament d'activitats d'aprenentatge ciutadà.

f) Activitats de solidaritat i autoorganització: Crea un punt de trobada i ofereix recursos per a les xarxes de solidaritat i suport mutu: rebosts solidàries, bancs del temps, cooperatives d'autoocupació, sobirania alimentària, nevera solidària, emprenedoria sense sostre, etc.

g) Activitats lúdiques i d'oci: Ofereix noves formes per a l'ocupació saludable de l'oci i temps lliure per als infants i joves.

h) Activitats de manteniment: Activitats de preparació de l'espai i del mobiliari, (delimitació d'espais per a diversos usos, activitats de restauració, neteja, etc.).

GESTIÓ

- La gestió del centre la porten a terme els diferents col·lectius que formen part del mateix. A través de processos assemblearis es gestionen les tasques de manteniment, de finançament, organització i programació de les activitats del centre.

- A més de les assemblees ordinàries setmanals també es realitzen assemblees mensuals obertes a tota la ciutadania per a l'elaboració i gestió de noves propostes. - El projecte es configura sense ànim de lucre. Els ingressos del centre s'utilitzen per al manteniment de l'immoble i la continuïtat del projecte.

- Es tracta d'una iniciativa de caràcter apartidista. No es regeix per cap ideologia política, sinó que pretén actuar com un agent cultural i social en el territori.

CONCLUSIONS

A la vista de tot l'exposat anteriorment, vam concloure que la creació del CSA és necessària i resulta beneficiosa per diverses raons:

1. Suposa la reutilització d'un espai abandonat i en desús i, en conseqüència, contribueix al cessament del normal deteriorament a què aquests edificis es veuen sotmesos, a més que prevé la proliferació de plagues que poden la proliferació de plagues que poden afectar a la resta del veïnat (rates, paneroles, etc.) i possibles actes de vandalisme ja existents en el passat.
2. Atén a certes necessitats històriques dels col·lectius de la ciutat, ja que subministra l'espai físic necessari per seguir duent a terme les seves activitats i no veure abocats a l'extinció.
3. Constitueix un potent dinamitzador per al municipi ja que el centre serveix de generador de cultura alternativa, fomenta la implicació i participació veïnals, reforça el teixit associatiu i serveix de suport per a la creació de xarxes de suport solidari.
4. Genera treball comunitari transversal i treballa en el respecte a la diversitat, en la participació, en el compromís, en la sostenibilitat i el consum responsable, així com la cura del medi ambient.
5. Integra un espai obert al qual poden accedir persones de diferents capacitats, procedències i condicions socials, i amb això promou la cohesió social. En definitiva, la creació d'un CSA proporciona eines als i les ciutadanes per ser agents actius.

Nom i cognoms o nom de la entitat *
Your answer
DNI/NIE/NIF *
Your answer
Adreça
Your answer
Telèfon de contacte
Your answer
Correu electrònic *
Your answer
Teniu algun tipus de relació amb el centre? *
Required
A través d'aquest formulari manifesto el meu suport al projecte de sol.licitud de cessió d'ús de l'immoble del C/Descalços, 6, al Casc Antic de Tarragona.
Protecció de dades
En compliment de l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal, t’informem que les dades de caràcter personal que ens facilites seran recollides en un fitxer propietat de Cal Pobre Plataforma Creativa. Les teves dades s’obtenen per a constituïr un llistat de suports al projecte i remetre't la informació sobre el projecte i les activitats de Cal Pobre Plataforma Creativa. La persona interessada declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura d’aquesta clàusula. L’ompliment d’aquestes dades implica l’acceptació d’aquesta clàusula. Podràs exercir els drets d’accés, cancel•lació, rectificació i oposició, així com revocar en qualsevol moment el consentiment prestat, comunicant-ho per escrit al correu electrònic calpobrepc@gmail.com
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service