„Szeroki kąt”. Wydarzenie inspirowane Tyskim Klubem Fotograficznym KRON – formularz zgłoszeniowy /  Широкий кут. Серія міждисциплінарних семінарів для молоді з Польщі та України
Fotografie Tyskiego Klubu Fotograficznego KRON stanowią punkt wyjścia do wakacyjnych warsztatów dla dzieci i młodzieży w wieku 11-14 lat, które poprowadzi Muzeum Miejskie w Tychach wraz ze Stowarzyszeniem Przestrzeń Otwarcia. W trakcie pięciu dni przyjrzymy się sposobom przedstawiania miasta, podwórka czy śląskich terenów poprzemysłowych na czarno-białych fotografiach. Wybierzemy się na fotograficzne i obserwacyjne spacery, a także wspólnie zaprojektujemy idealne osiedle. Będziemy rozmawiać o naszych wyobrażeniach i oczekiwaniach wobec miejsc, w których żyjemy, o tym, jak zmienia się Śląsk. W trakcie warsztatów osoby uczestniczące będą mogły prowadzić dziennik, a także stworzyć autorskie pocztówki i kolaże.

Відправною точкою для майстер-класів є фотографії фотографічного клубу Тихи КРОН. Протягом чотири суботи ми розглянемо способи представлення міста, заднього двору чи сілезьких постіндустріальних районів у чорно-білих фотографіях. Ми підемо на фото- та оглядові прогулянки, а також разом спроектуємо ідеальний житловий комплекс. Поговоримо про ідеї та очікування щодо місць, де ми живемо, про те, як змінюється Сілезія. Під час майстер-класів учасники зможуть вести щоденник, а також створювати власні листівки та колажі.

daty: cztery soboty października 7.10, 14.10, 21.10, 28.10 w godzinach od 10.00 do 14.00 miejsce: Stary Magistrat, pl. Wolności 1, Tychy / Місце: Stary Magistrat, pl. Wolności 1, Тихи prowadzą: Natalia Sitko (Muzeum Miejskie w Tychach) oraz Agnieszka Karpiel (Stowarzyszenie Przestrzeń Otwarcia), Jessica Kufa (Stowarzyszenie Przestrzeń Otwarcia) i Anna Leśniewska (Stowarzyszenie Przestrzeń Otwarcia) / Керівники: Наталія Сітко (Муніципальний музей у Тихи) та Агнешка Карпель (Асоціація Відкритий простір), Джессіка Куфа (Асоціація Відкритий простір) та Анна Леснєвська (Асоціація Відкритий простір) organizator: Muzeum Miejskie w Tychach / Організатор: Міський музей в Тихах tłumaczy: Sofiia Moseichuk / Перекладач: Софія Мосейчук
współpraca: Stowarzyszenie Przestrzeń Otwarcia / Співпраця: Асоціація Відкритий простір
wstęp wolny / Вхід вільний Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2023. / Співфінансується Міністерством культури та національної спадщини в рамках програми Національного центру культури: Культура – інтервенції. Видання 2023 року.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Wybierz dowolną liczbę dni warsztatowych, w których weźmie udział Twoje dziecko/podopieczny:
*
Required
Imię i nazwisko uczestniczki/-a:
*
Wiek uczestniczki/-a: *
Prosimy o podanie adresu e-mail lub nr telefonu opiekuna.
*

OŚWIADCZAM, ŻE ZOSTAŁAM/EM POINFORMOWANA/Y, IŻ:

1. Administratorem danych osobowych moich i/lub mojego dziecka/podopiecznej lub podopiecznego jest Muzeum Miejskie w Tychach, pl. Wolności 1, 43–100 Tychy.
2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w ramach cyklu warsztatów „Szeroki kąt” w celu ich realizacji, w tym utrzymania kontaktu w sprawie uczestnictwa w warsztatach.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a. zgoda na przetwarzanie danych osobowych, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
b. uzasadniony interes Administratora rozumiany jako możliwość dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do realizacji ww. celów.
5. Dane osobowe są przechowywane przez okres konieczny do realizacji ww. celów, w szczególności do właściwej realizacji warsztatów lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe mogą być jednak przetwarzane pomimo wycofania zgody z uwagi na uzasadniony interes Administratora, o którym mowa powyżej.
6. Przysługuje mi prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
7. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie moich danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
8.  Przysługuje mi prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w warsztatach.
10. Decyzje w oparciu o podane przeze mnie dane nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
11. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie, zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim, służyć będą Administratorowi danych do realizacji celu określonego w punkcie 2.
*
Wyrażam nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka/ podopiecznego utrwalonego w trakcie udziału w warsztatach Szeroki kąt", w postaci zdjęć sytuacyjnych przez Muzeum Miejskie w Tychach do celów promocji wydarzenia w mediach społecznościowych i zamieszczania relacji na stronie internetowej.
*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy