Recollida dades matrícula 1r ESO curs 2018-2019
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades i tractades al fitxer “Alumnat de centre educatius dependents del Departament d’Ensenyament”, amb la finalitat de gestionar l’acció educativa, l’orientació acadèmica i professional, l’acció tutorial i de comunicació amb les famílies, l’avaluació objectiva del rendiment escolar, el rendiment dels alumnes, el compromís dels alumnes i de les famílies en el procés educatiu i l’accés als serveis digitals i telemàtics facilitats pel Departament. L’òrgan responsable del fitxer és la direcció del centre educatiu. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la direcció del centre educatiu corresponent.
DADES DE COMUNICACIONS I URGÈNCIES
Nom alumne *
Your answer
Primer cognom alumne *
Your answer
Segon cognom alumne
Your answer
Domicili habitual *
Your answer
Població *
Your answer
Codi Postal *
Your answer
Dades pare, mare o tutor/a
Nom pare, mare o tutor/a *
Your answer
Primer cognom pare, mare o tutor/a *
Your answer
Segon cognom pare, mare o tutor/a
Your answer
Correu electrònic 1 (pare, mare o tutor/a) que serà utilitzat com a via de comunicació habitual amb el centre *
Your answer
Dades altre pare, mare o tutor/a
Nom de l'altre pare, mare o tutor/a
Your answer
Primer cognom de l'altre pare, mare o tutor/a
Your answer
Segon cognom de l'altre pare, mare o tutor/a
Your answer
Correu electrònic 2 (pare, mare o tutor/a)
Your answer
TELÈFONS ON AVISAR EN CAS D'URGÈNCIA
Telèfon domicili habitual
Your answer
Telèfon mòbil 1 (que serà utilitzat com a via de comunicació habitual amb el centre) *
Your answer
Usuari del telèfon mòbil 1 *
Telèfon mòbil 2
Your answer
Usuari del telèfon mòbil 2
Telèfon addicional de contacte 1
Your answer
Telèfon addicional de contacte 2
Your answer
ATENCIÓ: És molt important que comuniqueu al centre qualsevol canvi que es produeixi durant el curs.
Dades mèdiques d’interès a tenir en compte en cas d’accident o urgència mèdica (al.lèrgies, antecedents mèdics, medicaments no tolerats, núm. d’història mèdica al CAP, etc.):
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms