PPE (Personal Protective Equipment) Application for Individuals
Welcome to the Masks For Medics PPE application form. We are excited to assess your PPE needs and help keep you safe! Read below to continue completion of your application.

Please note:
*We can only supply to the Cape Metropole
* We supply PPE to home-based healthcare workers only. This includes old age and frail care facilities.
* We do not have a courier service and do not deliver.
* If your application is approved, you will be asked to collect your pack at our collection point in Cape Town.

Siyavuya ukuhlola iimfuneko zenu ze-PPE sincede ukunikhusela!

Sicela niqaphele:
* Sinokubonelela kuphela kwisiXeko saseKapa (Cape Metropole)
* Sinikezela nge-PPE kubasebenzi bezempilo abasebenza ekhaya kuphela. Oku kubandakanya amaziko abantu abadala kunye namaziko okugcina ababuthathaka.
* Asinayo inkonzo yekhuriya kwaye asihambisi izixhobo.
* Ukuba isicelo senu samkelwe, niya kucelwa ukuba niqokelele ipakethi yenu kwindawo esiqokelele kuyo eKapa.


Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Is your need for PPE in order to only treat hospital based patients? / Ngaba iimfuno zenu ze-PPE zezokunyanga abaguli abasezibhedlele kuphela? *
If you answered "yes" to the above, please approach your hospital management directly to assist you in PPE procurement. Masks for Medics assists non-hospital based healthcare workers. / Ukuba niphendule ngokuthi "ewe" koku ngasentla, nceda niye kubaphathi benu besibhedlele ngqo ukuninceda ekuthengeni kwe-PPE. I-Masks for Medics inceda abasebenzi abakhathalela abaguli ekhaya.
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy