แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษาที่มีประสิทธิภาพต่อไป กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

"กองพัฒนานักศึกษา ขอขอบคุณความร่วมมือจากท่านในการให้ข้อมูล มา ณ โอกาสนี้"
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Report Abuse