แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการ /เจ้าหน้าที่ภายในศาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
คำชี้แจง : แบบสอบถามความพึงพอใจฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อนำผลความพึงพอใจดังกล่าวไปปรับปรุงและพัฒนางานของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น สำนักงานศาลยุติธรรมจึงขอความร่วมมือหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมกำกับดูแลให้ผู้มาติดต่อราชการศาลยุติธรรมเป็นผู้ให้ข้อมูลตามแบบสอบถามนี้
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๗
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy