Formulář přihlášky do ČeMBA, z.s. pro právnické osoby
Vyplněním tohoto formuláře vyjadřujete vůli stát se jako právnická osoba členem ve spolku Česká mountainbiková asociace, z.s., IČ: 28552075 (dále jen „sdružení“), potvrzujete, že jste se seznámili se zněním stanov spolku cemba.eu/stanovy-82, a že uhradíte členský příspěvek na bankovní účet spolku ČeMBA, č.ú.: 2400117717/2010 (FIO banka) s uvedením svého IČ jako variabilního symbolu.
 
Výše základního členského příspěvku pro právnické osoby je 900 Kč. Jste si vědomi, že členství ve spolku vzniká až zaplacením členského příspěvku.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Souhlas se zpracováním osobních údajů: *
Dávám tímto v souladu se zákonem č.480/2004Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) souhlas k zasílání obchodních sdělení spolku Česká mountainbiková asociace, z.s., IČ: 28552075, a to za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se činnosti spolku, informací o novinkách, případně za účelem zaslání pozvánek na akce pořádané či spolupořádané spolkem a za účelem zaslání novoročního přání atp.. Dále uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, datum narození, e-mail správci Česká mountainbiková asociace, z.s., IČ: 28552075. Souhlas je udělen za účelem vedení databáze členů spolku, zaslání pozvánek na akce pořádané či spolupořádané spolkem a za účelem zaslání novoročního přání atp.. Osobní údaje budou zabezpečeně zpracovávány osobami zvláště k tomu pověřenými manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky. Osobní údaje budou uloženy po dobu 5 let ode dne poskytnutí souhlasu. Subjekt osobních údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Subjekt osobních údajů má právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním
Required
Název pravnické osoby *
pod jakým je zapsána v příslušném rejstříku
Jméno a příjmení kontaktní osoby *
to abychom věděli, s kým případně můžeme vše potřebné řešit
Ulice *
sídla právnické osoby
Město *
sídla právnické osoby
PSČ *
sídla právnické osoby
Poznámka
Například jíná kontaktní korespondenční adresa.
IČO *
Nutné pro párování došlých plateb podle variabilního symbolu.
E-mail *
Zde, prosím, vyplňte váš e-mail, který bude použit pro případnou komunikaci s vámi.
Chci se aktivněji zapojit do dění v ČeMBA *
Už vaše členství je pro Čembu přínosem, chcete se také zapojit aktivně do jejího chodu?
ČeMBA mohu pomoci v této oblasti.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.