Formulář přihlášky do ČeMBA, z.s. pro právnické osoby

Vyplněním tohoto formuláře vyjadřujete vůli stát se jako právnická osoba členem ve spolku Česká mountainbiková asociace, z.s., IČ: 28552075 (dále jen „sdružení“), potvrzujete, že jste se seznámili se zněním stanov spolku www.cemba.eu/docs/stanovy.pdf, a že uhradíte členský příspěvek na bankovní účet spolku ČeMBA, č.ú.: 2400117717/2010 (FIO banka) s uvedením svého IČ jako variabilního symbolu.

Výše základního členského příspěvku pro právnické osoby je 900 Kč. Jste si vědomi, že členství ve spolku vzniká až zaplacením členského příspěvku.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  __________________________________________________________

  This is a required question
  This is a required question

  __________________________________________________________

  This is a required question