ENQUESTA DE LES ESCOLES D'ESTIU MUNICIPALS D'ONDARA
Des de la coordinació de les Escoles d’Estiu municipals 2018 ens agradaria que contestara a les següents preguntes per tal de tenir una idea del grau de satisfacció amb els serveis que durant aquests dos mesos hem estat prestant. Aquest qüestionari és totalment anònim i per tant, ens agradaria que contestara amb la màxima sinceritat possible. Moltes gràcies!
Dades del xiquet/a
Edat del xiquet/a *
Your answer
Escola a la que ha acudit *
Your answer
Sobre la informació prèvia rebuda
En general, creu que ha rebut correctament la informació sobre l’Escola d’Estiu (lloc de matriculació, dates, preus)? *
Veu necessària la realització d’una reunió de pares i mares prèvia a l’inici de l’Escola d’Estiu? *
Sobre aquesta reunió te alguna aportació a fer? (Hora, lloc, aspectes a tractar, etc)
Your answer
Per mitjà de quin canal va rebre la informació sobre l’Escola d’Estiu? *
Required
Sobre l’horari de l’Escola d’Estiu
En general, creu que l’horari de l’Escola d’Estiu s’adapta a les necessitats de les famílies?
Creu que l’horari d’entrada i sortida és prou flexible?
Apostaria per un horari amb un caràcter més flexible?
Your answer
Sobre diferents aspectes de l’Escola d’Estiu
A continuació, ens agradaria mesurar la seua opinió en relació a diferents aspectes relacionats amb l’Escola d’Estiu. Per tant, li demanem que indique el seu grau d’acord o desacord amb les següents afirmacions encerclant el numero 1 si està poc d’acord, el 2 si n’està mitjanament d’acord o el 3 si n’està totalment d’acord.
Els monitors/es han estat a l’altura de les necessitats del meu fill/a tant a l’hora de realitzar activitats com per resoldre diferents situacions.
Poc d’acord
Totalment d’acord
Les entrades i sortides de l’Escola d’Estiu han estat ben organitzades sense tenir que esperar massa per deixar o recollir el meu fill/a.
Poc d’acord
Totalment d’acord
Les diferents activitats que s’han dut a terme han sigut de qualitat i adequades a les necessitats i edat del meu fill/a.
Poc d’acord
Totalment d’acord
Les instal·lacions on s’han dut a terme les diferents activitats son les idònies i han estat sempre en les millors condicions.
Poc d’acord
Totalment d’acord
El meu fill/a ha disposat de tot el material necessari per al desenvolupament de les activitats i aquest ha estat en les millor condicions.
Poc d’acord
Totalment d’acord
La distribució per edats duta a terme ha estat la idònia per tal de que el meu fill/a es relacione amb altres i es senta a gust amb el seu grup.
Poc d’acord
Totalment d’acord
El meu fill/a està satisfet amb les diferents activitats que s’han dut a terme i ara sap més coses relacionades amb el projecte desenvolupat.
Poc d’acord
Totalment d’acord
En general, com a pare/mares, estic satisfet/a amb l’escoleta d’estiu.
Poc d’acord
Totalment d’acord
Per acabar
Nombre de l’1 al 5 sent l’1 la qualificació més baixa i el 5 la més alta.
Quina qualificació li posaria a l’Escola d’Estiu a la que han acudit el/s seu/s fill/s o la/les seua/seues filla/filles
Roïna
Molt bona
Quina qualificació li posaria a la coordinació de l’Escola d’Estiu i a l’equip de monitors i monitores que han estat treballant
Roïna
Molt bona
Donada l’experiència d’aquest any, tornaria a apuntar al seu fill/a a aquesta Escola d’Estiu el proper any?
Escriga ací totes les aportacions que vulga fer
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ajuntament d'Ondara. Report Abuse - Terms of Service