Airijoje gyvenančių lietuvių kalbos tyrimas
Jūs dalyvaujate Airijoje gyvenančių lietuvių kalbos tyrime. Tyrimas yra anoniminis, jį atlieka Vilniaus universiteto doktorantūros studentė Eglė Vaisėtaitė.
Pildydami klausimyną užtruksite apie 15-20 minučių.
Klausimai apie Jus ir Jūsų vartojamas kalbas
Atsakykite į klausimus.
1. Ar Jūs Airijoje gyvenate ne trumpiau kaip 5 metus? *
2. Jūsų lytis: *
3. Kiek Jums metų? (Įrašykite skaičių) *
Your answer
4. Kokioje šalyje jūs gimėte? *
5. Kiek Jums buvo metų, kai išvykote iš Lietuvos? (Įrašykite skaičių) *
Your answer
6. Kokia Jūsų gimtoji / pirmoji išmokta kalba? *
7. Kokios šalies / kokių šalių pilietis (-ė) esate? *
8. Kuo Jūs save laikote? *
9. Kokia buvo Jūsų / pirmojo emigravusio Jūsų šeimos nario pagrindinė emigracijos priežastis? *
10. Jūsų išsilavinimas Lietuvoje: *
11. Jūsų išsilavinimas kitoje šalyje (įrašykite):
Your answer
12. Kokias kalbas Jūs vartojate Airijoje? *
Required
13. Kokia kalba kalbėdamas, -a Jūs geriausiai išreiškiate savo mintis? *
Required
14. Kokia kalba kalbėdamas, -a Jūs geriausiai išreiškiate savo jausmus? *
Required
15. Kokia Jūsų sutuoktinio, -ės / partnerio, -ės gimtoji / pirmoji išmokta kalba? *
16. Kokia kalba su sutuoktiniu, -e / partneriu, -e kalbate DAŽNIAUSIAI? *
Lietuvių kalbos vartojimas
Įvertinkite kiekvieną teiginį ir pažymėkite tinkamą atsakymą. Vertindami teiginius galvokite, kaip dažnai (gyvenant Airijoje) kyla nurodytos situacijos, kai Jūs vartojate lietuvių, o ne kitą kalbą.
17. Įvertinkite kiekvieną teiginį ir pažymėkite tinkamą atsakymą *
Visada
Dažnai
Kartais
Retai
Niekada
Lietuviškai kalbu namuose
Lietuviškai kalbu darbe
Lietuviškai kalbu lietuvių bendruomenės renginiuose
Lietuviškai bendrauju viešose vietose (kavinėje, kirpykloje ir t. t.)
Lietuviškai bendrauju socialiniuose tinkluose (Facebook, Twitter, Instagram ir t. t.)
Lietuviškai kalbu su draugais
Lietuviškai bendrauju su Lietuvoje gyvenančiais žmonėmis (telefonu, per Skype, Facetime ir t. t.)
Lietuviškai skaitau savo malonumui (knygas, žurnalus, internetinius portalus ir t. t.)
Žiūriu lietuviškus vaizdo įrašus (televiziją, filmus, Youtube įrašus)
Klausau lietuviškų garso įrašų (muzikos, garsinių knygų ir t. t.)
Lietuviškai rašau (laiškus, dienoraštį ir t. t.)
18. Ar Jus tenkina Jūsų materialinė padėtis / gerovė Airijoje? *
19. Kaip dažnai grįžtate į Lietuvą? *
Žodyno testas
Šį testą pagal užsienio mokslininkų metodiką sukūrė projekto „Kalbinių nuostatų ir mokymosi motyvacijos įtaka lietuvių kalbos mokėjimui“ (2017–2019 m.) dalyvės, VU Taikomosios kalbotyros instituto mokslininkės, L. Vilkienė (projekto vadovė), L. Vilkaitė-Lozdienė, J. Bružaitė-Liseckienė.


Pažymėkite, kuriuos iš pateiktų žodžių suprantate. Sąraše yra ir netikrų žodžių. Pažymėję, kad juos suprantate, neteksite taškų.

*
Suprantu
Nesuprantu
šeškas
nesidalinti
saugykla
interferuoti
kurselis
trigralis
riedėjimas
įpareigojančiai
nesišaipyti
nusunkti
suslumas
sirpti
pastuksenti
nedrausmingai
magrinėti
vargdienis
pastatykla
linijiškumas
dosumas
parišti
laupti
dvidešimtinis
hominidas
hidratuoti
transplantantas
mobilus
persivesti
atributas
teršėjas
pasturėlis
mavotis
įsidrąsinti
nupirtėti
limbinis
niūksoti
svosti
neprognozuotumas
bartėjas
pasivėryti
apkėnuoti
neindividualus
reitinginis
fibrininis
įrėminti
litogeniniai
papilinis
svertas
oleandras
antaplykstė
laryti
valdymas
skivytas
stuksėjimas
strumokšlėtas
antodis
nesitaikyti
nokykla
neslipinėtas
mantarėžis
įstabulumas
kraputamas
atvibruoti
išsinykėti
neviškus
severizacija
atrišimas
bešvankioti
nešiuolaikinis
chimeriškas
fobinis
vakuumuotas
prasmenininkas
angažuotis
neracionalus
glikogenolizė
kaleidoskopas
poetas
įkarštis
piliagarnis
padrovyti
įmulkus
šiurkštybė
diplomatiškai
prasistumdyti
pasakaitė
patėvis
neaitrus
teatsiminti
nesiliesti
nestrolyti
nusibalsyti
sagrė
dilgėlinė
keitimasis
dostuoti
vaisėtumas
mabakštėti
nevirkauti
brendimas
netiesa
mokautyti
kavinis
išstarumas
susišvynėti
skeruotas
pilksinas
sukepti
analfabetizmas
retinolis
metimas
rekognoskuotė
raidelė
iltinis
kaprėti
redukavimas
kybrikėti
atvirkščiai
prisiuostyti
plaikiškai
hidroenergetika
ironizuoti
nesuneršyti
tebesniupčioja
konsultuoti
išdirstymas
varsuomenė
įsijungti
neplošuoti
atspėjamas
širbas
išmiegoti
grėtyti
godoškėti
filantropiškas
pasipleštėti
įterpinys
tarškalas
nepasitvorėti
balzganas
segidilija
neįžūlus
teatriškas
kaitrus
atsivertėlė
atkeisti
raupas
apostatas
negnoti
užfiksavimas
priplėnuoti
merkimas
išsisukinėjimas
pasikauti
skara
susitvenkti
triumfinis
įsiprasminti
pramyti
įrenginėti
apsiplauti
neutrininis
neaptarti
neapsvaiginti
instaliacija
stimtis
nevaliacija
išvera
nebeišvažiuoti
pavelnis
operuotis
priilsti
neišsispręsti
negeranoriškai
klerikališkas
lenktis
įšveltinimas
adiklis
batvuras
retušuotas
neįvykdymas