ใบสมัคร รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น และรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น (SME) ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นกิจการที่มีใบอนุญาตประกอบการจากภาครัฐ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
   - ตามทะเบียนโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
   - ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ที่มีประทานบัตร หรือใบอนุญาตแต่งแร่ หรือใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
   - ตามทะเบียนผู้ผลิต จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
   - ตามทะเบียนพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
   - หรือใบอนุญาตประกอบการจากภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นธุรกิจภาคการผลิต และมีฝ่ายการผลิตที่ชัดเจน
3. ต้องไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นทุพพลภาพหรือเสียชีวิต หรือถูกร้องเรียน โดยเรื่องร้องเรียนมีมูลเหตุจากโรงงาน และยุติแล้วในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง (นับตั้งแต่วันที่สมัคร)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy