ODHAD HODNOTY TĚŽEBNÍCH PRÁV A LOŽISEK NEVYHRAZENÝCH NEROSTŮ (OCEŇOVÁNÍ MAJETKU V BÁŇSKÉM PRŮMYSLU) 18. 3. 2015

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Datum narození

  Datum narození bude uvedeno na certifikátu o účasti na akci, kterým účastník může prokazovat průběžnou péči o svoji kvalifikaci, a dále nám např. pomůže předejít vícenásobnému zasílání některých informací v případě, že se zúčastníte postupně více akcí IOM.

  Fakturační údaje

  V případě, že budete požadovat daňový doklad, vyplňte pečlivě následující údaje o subjektu, který bude konferenci proplácet (pokud údaje vyplněné nebudou, bude doklad vystaven pouze na osobní údaje účastníka):
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question