ANKIETA STUDENCKA OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII SGGW W WARSZAWIE
Szanowni Państwo!
Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wypełnienia niniejszej ankiety, dotyczącej oceny jakości kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie. Poznanie Państwa opinii jest dla nas szczególnie ważne, ponieważ przyczynia się do zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia i dalszego doskonalenia standardów edukacji.
Prosimy zatem o rzetelne, przemyślane i szczere odpowiedzi na pytania umieszczone poniżej. Pragniemy jednocześnie zaznaczyć, że ankieta ma charakter anonimowy.
Rodzaj studiów
Required
Kierunek
Required
Specjalność
Your answer
Płeć
1. Jak oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania?
Dobrze
Przeciętnie
Źle
Kultura prowadzących zajęcia (zachowanie wobec studentów)
Obowiązkowość prowadzących zajęcia (np. odbywanie zajęć)
Forma prowadzenia zajęć (atrakcyjność, zróżnicowanie form, itp.)
Oferta zajęć do wyboru (różnorodność, itp.)
Zgodność z przedstawionym programem zajęć
Istotność, ważność prowadzonych zajęć
Dostępność specjalistycznego sprzętu związanego z prowadzonymi zajęciami
Dostępność komputerów, Internetu
Dostępność książek, czasopism, baz danych w bibliotece
Udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych
Warunki techniczne odbywania zajęć (komfort i wyposażenie sal dydaktycznych)
Gotowość prowadzących do pomocy, konsultacji
Obiektywność oceny wystawianej przez prowadzącego zajęcia
2. Czy na Twoim kierunku odbywają się zajęcia w językach obcych? (poza lektoratami z języka obcego)?
3a. Czy na Twoim kierunku istnieje możliwość studiowania przez jakiś czas na innej uczelni krajowej, np. w ramach Programu MOST?
3b. Czy skorzystałeś/aś z tej możliwości
4a. Czy na Twoim kierunku istnieje możliwość studiowania przez jakiś czas na innej uczelni zagranicznej, np. w ramach Programu Erasmus/Socrates?
4b. Czy skorzystałeś/aś z tej możliwości – Erasmus/Socrates?
5. Czy miałeś/aś na naszym Wydziale jakieś problemy z zaliczeniem punktów ECTS (lub innych punktów zaliczeniowych/efektów kształcenia) zdobytych na innej uczelni zagranicznej?
6. Czy na Twoim kierunku studenci mogą uczestniczyć w badaniach naukowych?
7. Czy na Twoim kierunku przeprowadzane są ankiety, w których możesz ocenić prowadzących zajęcia?
8a. Jak oceniasz realizowane na Wydziale praktyki studenckie
8b. Czy czas trwania praktyk jest wystarczający?
8c. Czy uważasz że praktyki pozwalają lepiej przygotować się do pracy zawodowej?
8d. Czy nadzór nad prowadzeniem praktyk ze strony uczelni jest odpowiedni?
8e. Czy sposób wyboru firm na praktyki jest odpowiedni?
9. Jak oceniasz dostępność informacji dotyczących spraw dydaktycznych „on-line”?
Duża
Mała
Nie wiem
Plany studiów
Sylabusy
Informacje o godzinach konsultacji
Adresy mailowe pracowników dydaktycznych
Aktualne komunikaty, np. o tym, że nie odbędą się planowane zajęcia
Informacje o wymaganiach egzaminacyjnych i zaliczeniowych
Pomoce dydaktyczne, np. spisy literatury
CZĘŚĆ ANKIETY DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA DZIEKANATÓW WYDZIAŁU
10a. Czy godziny otwarcia dziekanatu umożliwiają sprawne załatwianie spraw?
10b. Czy niżej wymienione informacje przekazywane są przez pracowników dziekanatu w sposób wyczerpujący?
Tak
Przeciętnie
Nie
Informacje dotyczące toku studiów
Informacje dotyczące spraw stypendialnych
Informacje dotyczące obowiązujących opłat
10c. Jak często odwiedzasz dziekanat w celu załatwienia jakiejś sprawy?
10d. Ogólna ocena pracy dziekanatu.
10e. Uwagi i propozycje zmierzające do usprawnienia pracy dziekanatu
Your answer
Mocne i słabe strony
I. Czy uważasz, że mocne strony studiowania na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW to:
Tak
Nie
Nie wiem
dobra konstrukcja programu nauczania
odpowiednie kompetencje prowadzących zajęcia
dostępna odpowiednia infrastruktura dydaktyczna
wysoka jakość prowadzonych zajęć
przygotowanie praktyczne do przyszłej pracy zawodowej
możliwość wszechstronnego rozwoju
dobra organizacja formalna studiów
przyjazna atmosfera studiowania
otwartość wykładowców na studentów
prowadzący dobrze wywiązują się z obowiązków związanych z procesem dydaktycznym
odpowiednie warunki lokalowe
prestiż/tradycje/renoma uczelni
II. Czy uważasz że słabe strony kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii to:
Tak
Nie
Nie wiem
zbyt zróżnicowana jakość prowadzonych zajęć - od bardzo słabej do wysokiej
nie wywiązywanie się z obowiązków związanych z procesem dydaktycznym przez prowadzących zajęcia
zbyt mała ilość zajęć terenowych
zbyt mała ilość zajęć laboratoryjnych
zbyt duża ilość zajęć teoretycznych
niska jakość prowadzonych zajęć
niedostateczne przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej
zła konstrukcja programu nauczania
złe warunki lokalowe
atmosfera niesprzyjająca studiowaniu
prowadzący niezaangażowani w proces dydaktyczny
nieodpowiedni stosunek prowadzących zajęcia do studentów
brak odpowiedniej infrastruktury dydaktycznej
niska jakość lektoratów
III. Jakie treści programowe dodałbyś do realizowanych przez Ciebie studiów?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms