بررسی ابزار روابط عمومی الکترونیک در بازاریابی

با سلام خدمت شما مدیر محترم، ضمن تشکر از شما به دلیل وقتی که برای تکمیل پرسشنامه ذیل می گذارید ، صمیمانه خواهشمند است به سوالات زیر با دقت کامل پاسخ دهید. لازم به ذکر است که این پرسشنامه به منظور پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد و اطلاعات صرفا" برای استفاده در تحلیل های این تحقیق استفاده می شود و کاملا" محرمانه باقی خواهد ماند. از شما در خواست می نمایم در صورت تمایل به دانستن نتایج پایانی آدرس ایمیل خود را درج نمایید که پس از اتمام تحقیق، نتایج برای شما ارسال گردد. از حسن توجه شما کمال تشکر را دارم.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Twitter
  Facebook
  Linkedin
  MySpace
  Cloob
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Twitter
  Facebook
  Linkedin
  Myspace
  cloob
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  آگاهی از برند
  تغییر نگرش در مورد برند
  وفاداری نسبت به برند
  Please enter one response per row
  This is a required question