ใบสมัครออนไลน์โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ
1. โครงการนี้เน้นการอบรมภาษาอังกฤษแยกตามคณะเพื่อให้ตรงกับความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษ
2. ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม: ระยะที่ 1 (12 ชั่วโมง) วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 /ระยะที่ 2 (18 ชั่วโมง) วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563
3. สถานที่ใช้ในการอบรม: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4. ความร่วมมือ: การอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบัน House of Griffin โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน
5. วุฒิบัตรการอบรม: ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรการอบรมเมื่อมีเวลาเข้ารับการอบรมมากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนชั่วโมงที่อบรม
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ-นามสกุล *
สังกัด *
ตำแหน่งทางการบริหาร *
สมัครเข้าร่วมอบรม *
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ *
Line ID (เพื่อใช้ในการสร้างกลุ่ม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. Report Abuse