สมัครจองพื้นที่ ชุมชนมาบเอื้อง

**กติกาการอยู่ร่วมกัน
1. ให้ภายในชุมชน เป็นเขตปลอดสุรา ยาเสพย์ติด และการพนัน
2. ให้สมาชิกต้องผ่านหลักสูตรอบรม "เศรษฐกิจพอเพียง" จากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง
3. ให้มีการปลูก "ป่า ๓ อย่าง เพื่อประโยชน์ ๔ อย่าง ตามแนวพระราชดำริ" ในพื้นที่ อย่างน้อย ๓๐%
4. ให้ขายสิทธิในที่ดินได้ แต่ต้องคืนแก่ชุมชน (ส่วนกลาง) ในราคาทุน
5. ให้มีสัตว์เลี้ยงได้ แต่ห้ามเลี้ยงสัตว์ (เช่น ไก่, หมู, เป็ด ฯลฯ) ยกเว้นสัตว์น้ำ หรือได้รับอนุญาตโดยตรงจากคณะกรรมการ

**หน้าที่ของสมาชิก
1. ให้มาประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
2. ให้ทำแผนและใช้ประโยชน์ในที่ดิน ห้ามปล่อยรกร้างว่างเปล่า
3. หากขาดประชุม ๒ ครั้ง ให้ตักเตือน ถ้าขาดประชุม ๓ ครั้งนำเข้าที่ประชุม พิจารณาปลดออก

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question