FaDB indmeldelsesblanket

Som medlem af foreningen kan optages biologiske kandidater samt specialestuderende i biologi. Desuden kan personer, med anden relevant uddannelse, der underviser på en ungdomsuddannelse i biologi og/eller biologidelen af bioteknologi også optages i foreningen som fuldgyldige medlemmer.

Ved at udfylde nedenstående formular kan du indmelde dig i Foreningen for Danske Biologer (FaDB). Kontingentet fastsættes årligt på foreningens generalforsamling, og udgør pt. 450 kr/år. Kontingentet for deltidsmedlemmer (herunder ledige, pensionister, studerende, og ansatte med under 30 timer ugentligt) udgør pt. 250 kr/år. Efter indmeldelse vil du modtage en velkomstpakke fra FaDB med posten i løbet af et par uger. Hvis du ønsker at ændre oplysninger gøres det ved at sende en mail til Birthe Søndergaard Villadsen på bsv@nucleus.dk, der administrerer medlemsoplysninger for foreningen.

  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question