Gdynia Language Swap
Wypełniając formularz zgłaszacie Państwo chęć uczestnictwa w spotkaniach Gdynia Language Swap. Po zaakceptowaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo potwierdzenie jego przyjęcia. Zapisy na poszczególne spotkania odbywają się mailowo, na adres, z którego otrzymacie Państwo potwierdzenie zgłoszenia.
Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, prosimy o kontakt na adres m.otrebska@muzeumemigracji.pl.

By completing the form you submit your wish to participate in Gdynia Language Swap meetings. After accepting the application, you will receive a confirmation of its acceptance. Registration for individual meetings is held by e-mail, to the address from which you will receive a confirmation of receiving the application.
If you have any questions, please contact us at m.otrebska@muzeumemigracji.pl

Заповнюючи цю форму, ви підтверджуєте намір взяти участь у зустрічах Gdynia Language Swap. Після отримання заявки, ми надішлемо Вам підтвердження про її прийняття. Записатися на окремі зустрічі можна буде, надіславши лист на електронну адресу, з якої Ви отримаєте підтвердження про прийняття заявки.
контакт: m.otrebska@muzeumemigracji.pl

Заполнив эту форму, Вы подтверждаете готовность участия в собраниях Gdynia Language Swap. После отправки заявки Вы получите подтверждение о ее принятии. Записаться на каждую последующую встречу можно, отправив письмо на электронный ящик, с которого Вы получите подтверждение своей заявки.
контакт: m.otrebska@muzeumemigracji.pl
Imię i nazwisko: | Name and surname: | Ім'я та прізвище: | Имя и фамилия: *
Wiek: | Age: | Вік: | Возраст: *
Adres e-mail: | E-mail address: | Електронна пошта: | Электронная почта: *
Numer kontaktowy: | Phone number: | Контактний номер телефону: | Контактный номер телефона:
Umiejętności językowe: | Language skills: | Мовні навички: | Языковые навыки: *
Wymień języki, które znasz i określ ich poziom znajomości – native, biegły, zaawansowany, średniozaawansowany, podstawowy. | List the languages you know with your proficiency level - native, profficient, advanced, intermediate, basic. | Перерахуйте мови, які ви знаєте, і визначте рівень володіння ними - рідний, вільний, просунутий, середній, базовий. | Перечислите языки, которые вы знаете и определите уровень владения ими - родной, свободный, продвинутый, средний, базовый.
Twoje oczekiwania: | Your expectations: | Ваші очікування: | Ваши ожидания: *
Określ jakie języki chciałbyś ćwiczyć w trakcie spotkań i dlaczego? | Which languages would you like to practice and why? | Вкажіть, які мови ви хотіли б практикувати під час зустрічей, та чому? | Укажите, какие языки вы бы хотели практиковать во время встреч и почему?
Dodatkowe informacje: | Additional information: | Додаткова інформація: | Дополнительная информация:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Emigracji w Gdyni, w celu umożliwienia uczestnictwa w spotkaniach Gdynia Language Swap. | I agree to the processing of my personal data by the Emigration Museum in Gdynia, in order to enable my participation in Gdynia Language Swap meetings. | З метою забезпечення участі у зустрічах Gdynia Language Swap, даю згоду на обробку моїх персональних даних Музеєм еміграції в Гдині. | Выражаю согласие на обработку Музеем эмиграции в Гдыни моих персональных данных с целью осуществления участия во встречах Gdynia Language Swap. *
1. Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu jest Muzeum Emigracji w Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-339) przy ul. Polskiej 1 (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@muzeumemigracji.pl). 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia udziału w spotkaniach z cyklu Gdynia Language Swap, w szczególności w celach: zgłoszenia Państwa udziału w spotkaniach, komunikacji z organizatorem spotkań oraz umożliwienia organizatorowi doboru par konwersacyjnych.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda udzielona przez Państwa Administratorowi na przetwarzanie danych w celach i zakresie opisanym w pkt. 2, do momentu jej odwołania lub zakończenia przez organizatora cyklu spotkań. 4. Brak wyrażenia zgody spowoduje brak możliwości uczestnictwa w spotkaniach.5. Państwa dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom oraz nie będą przetwarzanie w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 6. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; cofnięcia zgody w dowolnym momencie (kontakt: iod@muzeumemigracji.pl) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7. Podanie przez Państwa danych jest całkowicie dobrowolne.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy