Та Нийслэлийн түргэн тусламжийн төвийн сэтгэл ханамжийн судалгаанд оролцоно уу. Баярлалаа.

НТТТ-ийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний талаар асуумж.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question