Obrazac prijave - 51. hrvatski i 11. međunarodni Simpozij agronoma

15. - 18. veljače 2016. godine
Opatija, Hrvatska

Rok za prijavu naslova rada: 21. rujna 2015.

Za dodatne obavijesti slobodno se obratite na mail adresu sa@agr.hr.

  Podaci o sudioniku

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Podaci o znanstvenom priopćenju

  Molimo sudionike koji nemaju znanstveno priopćenje da navedene rubrike označe sa znakom "-".
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Podaci za izdavanje računa

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Napomena

  Molimo navesti ukoliko smatrate potrebnim.
  This is a required question