Enquête Da Vinci Clinic

Dank voor uw bezoek aan de Da Vinci Clinic. Ons team van dokters en medewerkers streeft ernaar om de patiënten die op ons beroep doen, met de grootste aandacht te ontvangen en te behandelen. De Da Vinci Clinic wil een ‘center of excellence’ worden, dat een uitstraling van kwaliteit en degelijkheid geniet in een wijde regio van de Kempen. Daarom zouden we het op prijs stellen om uw mening te kennen, zodat we in de toekomst u als patiënt nog beter kunnen dienen. Het invullen van deze enquête duurt hooguit 10 minuten. Voor ons betekent uw mening een schat aan informatie om ons, waar nodig, te verbeteren.
    This is a required question
    This is a required question