Utbildning i acceleratorteknik, introduktion till ESS

I en utbildning som löper över fyra dagar under hösten 2017 delar ett antal forskare och experter vid ESS med sig av sina kunskaper. Följ med på en spännande resa där du eller dina medarbetare får stifta bekantskap med utvecklingen i partikelfysikens framkant.

Utbildningen ges på engelska vid fyra olika tillfällen. Vid två av dessa får deltagarna dessutom möjlighet att besöka två av laboratorierna som drivs av ESS i Lund, vakuumlabororatoriet och RF-laboratoriet.

Utbildningen omfattar följande dagar:
Dag 1 - 14/9 heldag med besök på byggarbetsplatsen där ESS håller på att byggas. Plats ESS sajt.
Dag 2 - 5/10 fm till ca 14.00 med besök på RF-laboratoriet. Plats ESS sajt och RF-laboratoriet.
Dag 3 - 2/11 fm till ca 14.00 med besök på vakuum laboratoriet. Plats ESS sajt och vakuumlaboratoriet.
Dag 4 - 7/12 fm till ca 14.00. Plats meddelas senare.

Alla som är intresserade är välkomna att delta. Utbildningen är kostnadsfri, lunch och fika på egen bekostnad.

Sista anmälningsdag: 21 april 2017

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question