แบบรับคำแนะนำ/ติชม และร้องเรียนบริการ ส่วนอาคารสถานที่
คำชี้แจง
ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้หน่วยงานรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน เพื่อจะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานให้บริการแก่ผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น รวมทั้งชี้แจง ทำความเข้าใจในประเด็นที่ผู้รับบริการมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียน
Sign in to Google to save your progress. Learn more
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม *
บริการของส่วนอาคารสถานที่ ที่ต้องการแนะนำ/ติชม *
เรื่องที่ต้องการแนะนำ/ติชม
ท่านต้องการให้ส่วนอาคารสถานที่ พัฒนาหรือปรับปรุงในเรื่องที่ท่านแนะนำ/ติชม/ร้องเรียน อย่างไรบ้าง
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy