Aliĝilo por la 10-a kongreso de EEU - Kroatio 2014

Ni petas vin enskribi necesajn informojn en la aliĝformularon kaj forsendi ĝin. Informoj markitaj per steletoj estas nepre necesaj por povi forsendi la aliĝilon.
Post la forsendo pagu la kotizon ĝirante al la bankkonto de EEU aŭ al la UEA-konto de EEU. Via aliĝo ekvalidas post alveno de la kotizo al iu el la kontoj de EEU.
Dankon.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question