แบบรายงานผลการได้รับคะแนน
แบบรายงานผลการได้รับคะแนน วิชาคอมพิวเตอร์
คำนำหน้า *
เลือกเพศ ให้ตรงกับตัวเอง
ชื่อ - สกุลนักเรียน *
ให้ใส่ชื่อจริงของนักเรียน
เลขประจำตัวนักเรียน 4 หลัก *
ต้องเป็นรหัสของเองจริง
ระดับชั้น *
เลือกระดับชั้นให้ตรงกับตัวเอง เพื่อคะแนนของท่าน
เลขที่ *
ใส่ให้ตรงกับสมุดเช็คชื่อ แต่ละวันที่เข้าเรียน
คะแนนแบบทดสอบที่ 1
ให้นักเรียนใส่เป็นตัวเลขเท่านั้น
คะแนนแบบทดสอบที่ 2
ให้นักเรียนใส่เป็นตัวเลขเท่านั้น
คะแนนแบบทดสอบที่ 3
ให้นักเรียนใส่เป็นตัวเลขเท่านั้น
คะแนนแบบทดสอบที่ 4
ให้นักเรียนใส่เป็นตัวเลขเท่านั้น
คะแนนแบบทดสอบที่ 5
ให้นักเรียนใส่เป็นตัวเลขเท่านั้น
* หมายเหตุ * *
สาเหตุที่นักเรียนเข้าสู่ระบบไม่ได้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy