ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อเรื่อง "สู่วิถีการมีสุขภาพดีสำหรับคนเมือง" โดยไม่มีค่าใช้จ่าย, วิทยากร อ.ศิริพร ศรีอำพันธ์
ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามโครงการอบรมประชาชนเพื่อการดำเนินชีวิตสำหรับคนเมือง ปีงบประมาณ 2560 ณ ศูนย์บริการการศึกษาตามอัธยาศัย สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. สป.ศธ. ชั้น 3 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Email address
1. ชื่อ - นามสกุล
Your answer
2. เลขที่ประจำตัวประชาชน
Your answer
3. เพศ
4. จบการศึกษา (ชั้นสูงสุด)
5. ที่อยู่ (ระบุจังหวัด)
Your answer
6. ท่านประกอบอาชีพ (โปรดระบุ)
Your answer
7. รายได้เฉลี่ย (บาท/เดือน)
Your answer
8. ช่องทางการติดต่อที่สะดวก (เบอร์มือถือ)
Your answer
9. ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการชำระ "ค่ามัดจำสำรองที่นั่ง จำนวน 100 บาท" เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ (ผู้สมัคร)
Your answer
หมายเหตุ
1. ปิดรับสมัคร วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 หรือเมื่อจำนวนผู้สมัครเต็มตามจำนวนที่่กำหนด 2. ผู้สมัครต้องวางมัดจำค่าสำรองที่นั่ง 100 บาท / ท่าน / หลักสูตร โดยสามารถชำระเป็นเงินสด กรณีกรอกใบสมัครด้วยตนเอง โดยจะได้รับใบรับเงินเป็นหลักฐานการขอรับเงินมัดคืน หรือโอนเข้าบัญชี นางสาวสุมาลี นุ่นแก้ว และ/หรือ นางสาวศุภลักษณ์ ชัยชุมพร บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์จำดั (มหาชน) สาขาศนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย เลขที่บัญชี 407-688889-6 โดยให้เก็บสำเนาใบโอนหรือสลิปการโอน เป็นหลักฐานการรับเงินมัดจำคืน ในวันที่มาร่วมกิจกรรม 3. กรณีที่สมัครแล้วไม่มาร่วมกิจกรรมให้ถือว่าท่านมีความประสงค์บริจาคเงินดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา 4. ทั้งนี้ การสมัครออนไลน์จะสมบูรณ์ได้ จะต้องทำการชำระ "ค่ามัดจำสำรอง" ที่นั่ง ภายใน 1 วันหลังการทำการสมัคร มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การสมัครออนไลน์ ต้องทำการสมัครใหม่
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms