Webenkät
Vi har gjort en enkät som handlar om elevers tankar och upplevelser av ämnet matematik i skolan. Vi hoppas att du kan fylla i den så att vi kan se om enkäten fungerar, eller om vi behöver förbättra den. När vi vet om den fungerar så kan vi sedan använda den för att undersöka hur andra elever tänker om matematik så att lärare kan hjälpa dem ännu bättre än idag.

Det är frivilligt att fylla i enkäten, men vi hoppas att du vill hjälpa oss. Du ska inte skriva ditt namn så ingen vet hur just du svarar.

Det finns inga rätta eller felaktiga svar på enkätfrågorna, utan det viktiga är att du svarar så ärligt som möjligt och som du själv tycker. Några av frågorna kan verka ganska lika varandra, men det är meningen att det ska vara så. Tänk på just matematikämnet när du svarar på frågorna.

Enkäten består av olika påståenden, och du fyller i den ring som bäst stämmer med hur mycket du håller med om det som står i påståendet. Du får be om hjälp om det är något du inte förstår eller om du är osäker på hur du ska svara.

Tack för att du hjälper oss!
Björn, Mikael, Catarina och Torulf
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy