แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  กรุณาตอบแบบสอบถามเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงการให้บริการต่อไป

  ข้อมูลทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ความพึงพอใจการให้บริการ

  This is a required question
  ความรวดเร็วของบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
  เสร็จตรงตามวันเวลาที่นัดหมาย
  ความใส่ใจ กระตือรือล้นในการให้บริการ
  ความรู้ความสามารถในการแนะนำและแก้ไขปัญหา
  Please enter one response per row
  ความสะดวกในการใช้งานระบบ
  ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา
  ความใส่ใจ กระตือรือล้นในการให้บริการ
  ความรู้ความสามารถในการแนะนำและแก้ไขปัญหา
  หน้าเว็บไซต์ดึงดูดใจในการใช้งาน
  Please enter one response per row
  การให้บริการข้อมูลสะดวก รวดเร็ว
  ข้อมูลมีความถูกต้องและตรงตามความต้องการใช้งาน
  ความรู้ความสามารถในการให้บริการ
  ดำเนินการแล้วเสร็จตรงตามวันเวลาที่นัดหมาย
  Please enter one response per row
  ความเร็วในการใช้งานเครือข่าย
  ระบบเครือข่ายใช้งานได้ดีตลอดเวลา
  การกู้คืนระบบและข้อมูลรวดเร็วทันต่อการใช้งาน
  Please enter one response per row
  คุณภาพความถูกต้องของผลงานที่ให้บริการ
  ความสะดวก รวดเร็ว ในการขอรับบริการ
  การให้บริการมีระบบหรือมีมาตรฐาน
  การบริการมีระบบขั้นตอนที่ชัดเจน
  กระบวนการบริการเป็นระบบมีมาตรฐานโปร่งใสตรวจสอบได้
  Please enter one response per row
  This is a required question

  .--ขอขอบคุณที่สละเวลาตอบแบบสอบถาม--.