Pohjois-Kymen Kasvun strategiakysely
Tämän kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa Pohjois-Kymen Kasvun ohjelmakauden 2021-2027 Kouvolan ja Iitin alueen paikallisen kehittämisstrategian pohjaksi. Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa siihen, millaisia hankkeita rahoitamme tulevaisuudessa. Vastauksia hyödynnetään myös Kymenlaakson Kylät ry:n kehittämissuunnitelman laatimisessa. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti.

Pohjois-Kymen Kasvu ry on Kouvolan ja Iitin alueen Leader-ryhmä eli kehittämisyhdistys, joka rahoittaa maaseudun yleishyödyllisiä hankkeita ja mikroyrityksiä Leader-rahoituksella, neuvoo hankehakijoita ja on mukana kehittämässä seutukunnan elinvoimaisuutta eri tavoin.
1. Mitä tahoa edustat? (Yksi vaihtoehto)
2. Miten tärkeänä pidät seuraavien asioiden kehittämistä Kouvolassa ja/tai Iitissä? 1 Ei lainkaan tärkeä 2 Ei kovin tärkeä 3 Osittain ei tärkeä, osittain tärkeä 4 Melko tärkeä 5 Erittäin tärkeä 6 En osaa sanoa
Yhteisöllisyys, osallisuus
1 Ei lainkaan tärkeä
2 Ei kovin tärkeä
3 Osittain ei tärkeä, osittain tärkeä
4 Melko tärkeä
5 Erittäin tärkeä
6 En osaa sanoa
Yhteisöllisyyden lisääminen
Asukkaiden yhteisten kokoontumistilojen kunnostaminen tai parantaminen
Ulkoilu- tai retkeilypaikkojen kunnostaminen tai rakentaminen
Harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien lisääminen
Uusien tapahtumien synnyttäminen tai olemassa olevien tapahtumien kehittäminen
Yhteistyön parantaminen yhdistysten välillä tai kunnan tai yritysten kanssa
Kansainvälistyminen
Vaikutusmahdollisuuksien parantaminen yhteisissä asioissa
Paikallisten yhdistysten toiminnan tukeminen
Ympäristö ja luonto
1 Ei lainkaan tärkeä
2 Ei kovin tärkeä
3 Osittain ei tärkeä, osittain tärkeä
4 Melko tärkeä
5 Erittäin tärkeä
6 En osaa sanoa
Rakennetun ympäristön tai maisemien hoitaminen
Paikallishistorian tallentaminen
Arkeologisten kohteiden säilyttäminen, rakennusten kunnostaminen
Luonnon monimuotoisuuden lisääminen
Vesistöjen kunnossapito ja/tai hoitaminen
Energiatehokkuuden tai energiaomavaraisuuden lisääminen
Jätteiden vähentäminen, kierrätys ja materiaalien tehokkaampi hyödyntäminen
Hiilineutraalius
Lähi- ja/tai luomuruoan käytön lisääminen
Elinkeino ja yrittäjyys
1 Ei lainkaan tärkeä
2 Ei kovin tärkeä
3 Osittain ei tärkeä, osittain tärkeä
4 Melko tärkeä
5 Erittäin tärkeä
6 En osaa sanoa
Uusien yritysten luominen
Osa-aikaisen tai kevytyrittäjyyden lisääminen
Yhdistysten taloudellisesti kannattavamman toiminnan kehittäminen
Yritysten välisen yhteistyön parantaminen
Yritysten ja kunnan välisen yhteistyön parantaminen
Yritysten tuotteiden tai palveluiden laadun parantaminen
Yrittäjien osaamisen parantaminen
Yritysten kansainvälistyminen ja/tai pyrkiminen kansainvälisille markkinoille
Matkailu
1 Ei lainkaan tärkeä
2 Ei kovin tärkeä
3 Osittain ei tärkeä, osittain tärkeä
4 Melko tärkeä
5 Erittäin tärkeä
6 En osaa sanoa
Olemassa olevien matkailukohteiden tai -palveluiden kehittäminen
Uusien matkailukohteiden tai -palveluiden luominen
Kalastusmatkailun edistäminen
Ruokamatkailun edistäminen
Kulttuurimatkailun edistäminen
Luonto- ja elämysmatkailun edistäminen
Lähimatkailun edistäminen
Kaukomatkailun edistäminen
Infra ja palvelut
1 Ei lainkaan tärkeä
2 Ei kovin tärkeä
3 Osittain ei tärkeä, osittain tärkeä
4 Melko tärkeä
5 Erittäin tärkeä
6 En osaa sanoa
Tieverkoston ylläpitäminen ja kunnostaminen
Vesi- tai jätevesihuollon parantaminen
Nopeiden nettiyhteyksien lisääminen tai parantaminen
Etätyömahdollisuuksien parantaminen
Peruspalveluiden kehittäminen (esim. koulu-, terveys- ja hoivapalvelut)
Lähipalveluiden parantaminen (esim. lähiliikenne, harrastusmahdollisuudet)
3. Onko mielestäsi Kouvolassa ja/tai Iitissä edellä mainittujen lisäksi muita kehittämistarpeita, mitä?
Your answer
4. Mitä mielestäsi pitäisi tehdä, jotta Kouvola ja/tai Iitti olisi unelmapaikka asua vuonna 2030?
Your answer
5. Mitä mielestäsi pitäisi tehdä, jotta Kouvola ja/tai Iitti olisi unelmapaikka yrittäjälle vuonna 2030?
Your answer
6. Millaisia asioita Pohjois-Kymen Kasvun tulisi mielestäsi edistää ohjelmakaudella 2021-2027? Valitse mielestäsi kolme tärkeintä.
7. Miten olet mukana tai miten haluaisit olla mukana kehittämässä alueesi toimintaa? Millaiseen toimintaan olisit halukas lähtemään ja missä roolissa?
Your answer
8. Miten kehittäisit Pohjois-Kymen Kasvun toimintaa?
Kehittämis- tai muutosehdotukset? Kaipaatko jotain uutta? Pitäisikö jotain tehdä enemmän tai jotain vähemmän?
Your answer
9. Mitä palveluja Pohjois-Kymen Kasvu voisi tuottaa organisaatiollesi tai Kouvolan ja Iitin alueelle?
Your answer
10. Sana on vapaa!
Kommentteja toiminnastamme, kyselylomakkeesta ym.
Your answer
KIITOS VASTAUKSESTASI!
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy