แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ *
2. กลุ่ม/หน่วยที่รับบริการ *
Required
3. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ *
5
4
3
2
1
กิริยามารยาท การทักทาย
ความรวดเร็วในการให้บริการ
ความถูกต้องครบถ้วนของงานให้บริการ
การให้คำปรึกษาแนะนำ
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับใด
4. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Thasaprasit school. Report Abuse