Въпроси и предложения относно Системата за управление на качеството в ТрУ

Колеги, тук може да зададете въпрос или да направите предложение относно Системата за управление на качеството и документите към нея.
    Това е задължителен въпрос.
    Това е задължителен въпрос.
    Това е задължителен въпрос.
    Това е задължителен въпрос.
    Това е задължителен въпрос.