ลงทะเบียนอบรมหลักสูตร : พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม SketchUp LayOut เขียนแบบสองมิติสำหรับงานก่อสร้าง (เชียงใหม่)
วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียดหลักสูตร การใช้งานโปรแกรม SketchUp LayOut เขียนแบบสองมิติสำหรับงานก่อสร้าง
1. เนื้อหางานอบรม :
วันที่ 1 ช่วงเช้า – เรียนรู้พื้นฐานการสร้างโมเดลสามมิติ และการจัดการโมเดลสามมิติที่เหมาะสมกับการเขียนแบบ
สองมิติด้วยโปรแกรม LayOut
ช่วงบ่าย – ทำความรู้จักกับโปรแกรม Layout และเรียนรู้คำสั่งพื้นฐานทั้งหมด

วันที่ 2 ช่วงเช้า – เรียนรู้หลักการและวิธีการเขียนแบบสองมิติด้วยโปรแกรม LayOut พร้อมการทำ Workshop เขียนแบบ
สองมิติบ้าน 1 ชั้น
ช่วงบ่าย – ทำ Workshop การเขียนแบบบ้านสองมิติ (ต่อ) รวมถึงการตอบคำถามช่วงสุดท้าย

2. วิทยากรโดย : ทีมงานวิชาการบ้าน SketchUp (บริษัท บ้านสเกตช์อัพ จำกัด)

3. ระยะเวลาอบรม : อบรม 2 วัน (12 ชั่วโมง)
วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562
เวลาในการอบรม : 09.00 – 16.00 น.
เริ่มลงทะเบียน : 08.30 น.

4. คุณสมบัติผู้เข้าอมรม : ผู้สนใจและต้องมีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม SketchUp

5. วิธีการอบรม : การฝึกอบรม และปฏิบัติการ

6. สถานที่จัดอบรม : ณ โรงแรม เชียงใหม่ ฮอลิเดย์ การ์เดน (ตรงข้ามห้าง เมยา จังหวัดเชียงใหม่)

7. สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเตรียมมา :
ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเตรียม คอมพิวเตอร์/Note Book และติดตั้งโปรแกรม SketchUp Pro 2017 หรือ
SketchUp Pro 2018 หากไม่มีโปรแกรม สามารถมาติดตั้งตัวทดลองใช้งานได้ที่งานอบรม

8. สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ :
1. LayOut Template สำหรับเขียนแบบบ้านสองมิติ
2. ตัวอย่าง Flile งาน LayOut จริงๆ ที่ส่งขออนุญาตก่อสร้าง
3. หนังสือคู่มือประกอบการสอน
4. VDO บันทึกการสอน
5. อาหารกลางวัน และอาหารเบรก (ขนม ชา กาแฟ ) สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมตลอดทั้ง 2 วัน

9. ค่าใช้จ่ายในงานอบรม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3,745 บาท (ราคารวม Vat 7% เรียบร้อยแล้ว)
การสมัครและชำระเงินค่าสมัคร
โดยชำระเงินเต็มจำนวนผ่าน ธนาคาร
ธ.กรุงไทย สาขามวกเหล็ก ชื่อบัญชี บจ.บ้านสเกตช์อัพ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 982-9-28070-5 หรือ
ธ.กสิกรไทย สาขามวกเหล็ก ชื่อบัญชี บจก.บ้านสเกตช์อัพ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 507-2-68866-1

*กรุณาชำระค่าลงทะเบียนเต็มจำนวนก่อนวันอบรม 3 วัน

*ส่งหลักฐานการชำระเงิน และใบสมัคร มายัง E-Mail : sketchuphome.thai@gmail.com หรือ Line ID : @sketchuphome

ลงทะเบียนออนไลน์
รายละเอียดการลงทะเบียนหลักสูตร : พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม SketchUp LayOut เขียนแบบสองมิติสำหรับงานก่อสร้าง
วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 (เชียงใหม่)
ชื่อ - นามสกุล
Your answer
เบอร์โทรศัพท์
Your answer
E-Mail
Your answer
Line ID (ถ้ามี)
Your answer
บริษัท หรือหน่วยงานต้นสังกัด(ถ้ามี)
Your answer
อายุ
Your answer
อายุงาน
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service