ANKIETA - ROZWÓJ LOKALNY 2018
Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej rozwoju Państwa gminy. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane do opracowania Planu Działania dla obszaru włocławsko-kłodawskiego (obejmującego łącznie 19 gmin). Plan ma być częścią realizacji rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i pozwolić na przełamanie barier rozwojowych tego obszaru.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem EUROREG na Uniwersytecie Warszawskim: tel./fax: +48(22) 826-21-68. e-mail: euroreg@uw.edu.pl

Dziękujemy z udział w badaniach!
Zespół EUROREG (Uniwersytet Warszawski) oraz IGiPZ (Polska Akademia Nauk)

1. Proszę podać nazwę gminy, w której Pan/Pani mieszka
Nazwa gminy *
Your answer
2. Jakie są najważniejsze problemy w Państwa gminie?
Proszę ocenić każdy wymieniony niżej problem *
Zdecydowanie tak, jest to duży problem
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie, nie jest to problem
Trudno powiedzieć
Bezrobocie
Jakość lokalnych szkół
Emigracja z gminy
Brak żłobków i przedszkoli
Jakość usług ochrony zdrowia
Starzenie się ludności gminy (większa liczba osób starszych w populacji)
Patologie społeczne
Brak dużych przedsiębiorstw
Małe zainteresowanie mieszkańców zakładaniem własnych firm
Zbyt mała liczba mieszkań
Niewystarczająca jakość dróg na terenie gminy
Niewystarczająca infrastruktura drogowa łącząca gminę z głównym miastem w pobliżu
Niewystarczający transport publiczny na terenie gminy
Niewystarczający dostęp do szybkiego internetu
Brak sieci telefonii komórkowej lub niska jakość sygnału
Czy są jakieś inne, pominięte w poprzednim pytaniu problemy w Państwa gminie? Jakie? Proszę wskazać.
Your answer
3. Proszę wymienić trzy najważniejsze atuty (mocne strony) Państwa gminy, które mogą przyczynić się do jej rozwoju:
Atut pierwszy: *
Your answer
Atut drugi:
Your answer
Atut trzeci:
Your answer
4. Proszę wyobrazić sobie, że doradza Pan/Pani władzom gminy. Jakie konkretne działania należy podjąć by gmina lepiej się rozwijała?
Działanie pierwsze: *
Your answer
Działanie drugie:
Your answer
Działanie trzecie:
Your answer
5. Gdyby nastąpił znaczący wzrost dochodów gminy, to na jakie cele należy go przeznaczyć?
Proszę ocenić każdy cel *
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
Bezpieczeństwo publiczne
Budownictwo mieszkaniowe
Estetyka przestrzeni publicznej
Inwestycje komunalne
Ochrona zdrowia
Oświata i wychowanie
Pomoc dla istniejących przedsiębiorstw
Pomoc społeczna
Promocja gminy
Zachęty (ulgi) dla inwestorów
Infrastruktura drogowa
Transport publiczny
Ochrona środowiska
Czy są jakieś inne, pominięte w poprzednim pytaniu cele, na które należy przeznaczyć środki? Jakie? Proszę wskazać.
Your answer
6. Czy podjęcie niżej wymienionych działań byłoby ważne dla rozwoju gminy, w której Pan/Pani mieszka?
Proszę ocenić każde możliwe działanie *
Zdecydowanie ważne
Raczej ważne
Raczej nieważne
Zdecydowanie nieważne
Trudno powiedzieć
Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (w tym przydomowe oczyszczalnie ścieków)
Modernizacja budynków użyteczności publicznej
Instalacja systemów OZE (m.in. kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne) w budynkach indywidualnych
Budowa infrastruktury rekreacyjnej (w tym place zabaw dla dzieci, boiska itp.)
Rozbudowa infrastruktury gazowej
Rozbudowa/modernizacja uzupełniającej infrastruktury drogowej (chodniki, oświetlenie itp.)
Modernizacja dróg lokalnych
Budowa węzła Czerniewice na autostradzie A1 (skrzyżowanie z drogą wojewódzką DW269)
Rozbudowa stacji uzdatniania wody
Dofinansowanie wymiany pieców CO
Modernizacja sieci elektrycznej
Poprawa retencji dla optymalizacji gospodarki wodnej
Wsparcie dla transportu publicznego obsługującego nowe miejsca pracy
Czy są jakieś inne, nie wymienione w poprzednim pytaniu działania, które byłyby ważne dla rozwoju gminy? Jakie? Proszę wskazać.
Your answer
7. Proszę podać kilka informacji o sobie
Płeć *
Rok urodzenia *
Your answer
Wykształcenie *
Sytuacja zawodowa *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Uniwersytet Warszawski. Report Abuse - Terms of Service