แบบสำรวจความต้องการในการเข้าฟังสัมมนา/ การอบรม/ การบรรยาย โครงการบริการวิชาการสู่สังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
แบบสำรวจชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการเข้าฟังสัมมนา/ การอบรม/ การบรรยาย
โครงการบริการวิชาการสู่สังคม ทั้งนี้จะนำข้อมูลไปพิจารณาการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลำปาง
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสำรวจ
เพศ (Sex) *
อายุ (Age) *
การศึกษา (Education) *
อาชีพ (Career) *
ตอนที่ 2 ความต้องการในการเข้าฟังสัมมนา/ การอบรม/ การบรรยาย โครงการบริการวิชาการสู่สังคม
ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคมในด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
โปรดระบุ เรื่อง /หัวข้อ ในประเด็นที่ท่านสนใจ *
Your answer
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม *
ท่านสะดวกที่จะเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการสู่สังคม ณ สถานที่ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง. Report Abuse - Terms of Service