Aanvraag parkeerverbod

Voor de Politiezone Blankenberge-Zuienkerke

Opmerking: Elke inname van het openbaar domein dient conform de bepalingen van het GIPOD-decreet van 4 april 2014 en haar uitvoeringsbesluiten tijdig geregistreerd te worden door de aanvrager van deze vergunning. Concreet betekent dit dat u ten laatste 3 weken voor de inname van het openbaar domein de registratie van deze inname via https://gipod.vlaanderen.be dient te voltooien indien een omleiding dient ingesteld, of uw inname meer dan 3m² bedraagt met ernstige hinder, of u in totaal meer dan 50m² inneemt van het openbaar domein.

De verstrekte gegevens worden door Politiezone Blankenberge/Zuienkerke niet aan derden doorgegeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is. De verstrekte gegevens worden verwerkt conform de algemene verordening gegevensbescherming EU 2016/679 (afgekort als AVG of GDPR).

  Dit is een vereiste vraag
  Dit is een vereiste vraag
  Dit is een vereiste vraag
  Dit is een vereiste vraag
  Dit is een vereiste vraag
  Dit is een vereiste vraag
  Dit is een vereiste vraag
  Dit is een vereiste vraag
  :
  :
  Dit is een vereiste vraag
  Dit is een vereiste vraag
  Moet een geldig e-mailadres zijn
  Dit is een vereiste vraag
  Dit is een vereiste vraag