Szkolenie na temat tworzenia projektów do Programu Mikrogranty NGO w czasie I naboru w 2020 r. 4-5 lutego 2020 r.
Formularz rekrutacyjny
Imię i nazwisko
Your answer
e-mail
Your answer
numer telefonu
Your answer
Proszę krótko opisz działanie jakie chcesz zgłosić w ramach I naboru 2020 r.
Your answer
Jaką organizację pozarządową reprezentujesz
Your answer
Oświadczam, że zgłaszając się na szkolenie jednocześnie przyjmuję do wiadomości: 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” z siedzibą przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu , adres e-mail: biuro@sektor3.wroclaw.pl; telefon: +48 71 359 75 00 . 2. Dane podane w formularzu wniosku będą przetwarzane w celu przeprowadzania naboru uczestników/czek na szkolenie na temat tworzenia projektów do Mikrograntów NGO w dniach 4-5 lutego 2020 r. w szczególności w celu komunikacji z osobami zgłaszającymi się na szkolenie, podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 4. Podanie danych jest dobrowolne i uzyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim tylko w celu realizacji zadań wynikających z przeprowadzania naboru do Programu Mikrogranty NGO i w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu naboru, a w szczególności w celu komunikacji z Wnioskodawcami. Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa. 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 8. Dane osobowe zgromadzone w celu zawarcia i realizacji umowy, będą przechowywane przez Administratora w czasie rekrutacji oraz do końca 2020 r. 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. P
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy