Enkät Gripsholms förskola vt-2019
Barnets avdelning *
Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan *
Kommentar:
Your answer
Jag upplever att mitt barn utvecklas positivt genom den verksamhet som bedrivs i förskolan *
Kommentar:
Your answer
Jag upplever att mitt barn ges möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga i förskolan *
Kommentar:
Your answer
Jag upplever att förskolan arbetar aktivt med mitt barns språkutveckling *
Kommentar:
Your answer
Jag upplever att det förekommer inslag av naturvetenskap och teknik i förskolans verksamhet *
Kommentar
Your answer
Jag upplever att förskolan präglas av ett genusmedvetet arbetssätt *
Kommentar
Your answer
Jag upplever att mitt barns känslomässiga behov (som t ex behov av tröst, närhet och bekräftelse) tillgodoses på förskolan *
Kommentar
Your answer
Jag upplever att mitt barn utvecklas på förskolan *
Kommentar:
Your answer
Jag upplever att mitt barn får den hjälp och det stöd som behövs *
Kommentar:
Your answer
Jag upplever att innemiljön inspirerar mitt barn till lek och utveckling *
Kommentar:
Your answer
Jag upplever att utemiljön inspirerar mitt barn till lek och utveckling *
Kommentar:
Your answer
Jag upplever att jag under utvecklingssamtalet fick information om hur det går för mitt barn på förskolan *
Kommentar:
Your answer
Jag upplever att samarbetet mellan mig och pedagogerna fungerar bra *
Kommentar:
Your answer
Jag upplever att förskolan har tydlig information om var jag ska vända mig vid olika frågor eller synpunkter *
Kommentar:
Your answer
Jag upplever att det är tillräckligt med personal på förskolan *
Kommentar:
Your answer
Jag känner mig alltid välkommen till förskolan *
Kommentar:
Your answer
Jag känner mig lugn och trygg under dagen när mitt barn är på förskolan *
Kommentar:
Your answer
Jag upplever att barnen får vara med och bestämma om hur det ska vara på förskolan *
Kommentar:
Your answer
Jag upplever att barnen blir sedda och hörda av förskolepersonalen *
Kommentar:
Your answer
Jag upplever att barnen får ge uttryck för sig själva på förskolan (t ex förmedla åsikter, tankar och intressen) *
Kommentar:
Your answer
Övrigt du vill förmedla till förskolan:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Gripsholmsskolan. Report Abuse - Terms of Service