แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
เพศ *
อายุ *
อาชีพ *
ระดับการศึกษา *
มีชื่อหน่วยงาน / แหล่งข้อมูล *
ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ อธิบายชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจน *
ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง *
ข้อมูลนำเสนอครบถ้วน ตรงกับความต้องการ *
ความรวดเร็วในการเข้าถึงเว็บเพจ *
ใช้งานง่ายและสะดวกในการค้นหาข้อมูล *
สามารถส่งข้อมูลติดต่อกลับได้ *
อักษรอ่านง่าย ชัดเจน และถูกต้อง *
ภาพ สี และการออกแบบมีความเหมาะสม *
การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ *
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงเว็บไซต์
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy