Prijava na program usposabljanja v naziv TRENER FITNESA
LJUBLJANA, 21. 9. 2018 - 23. 9. 2018
Priimek *
Your answer
Ime *
Your answer
Spol *
Naslov stalnega prebivališča *
Your answer
Poštna številka in kraj prebivališča *
Your answer
Datum rojstva *
MM
/
DD
/
YYYY
Kraj rojstva *
Your answer
Telefon ali GSM *
Your answer
Vpiši svoj elektronski naslov za obveščanje *
Your answer
Stopnja izobrazbe *
Vpišite svoj poklic
Your answer
Status na trgu dela *
Športna panoga *
Your answer
Kategoriziran športnik *
Najvišji dosežen status kategorizacije *
Tekmovalne izkušnje *
Your answer
Športno pedagoške izkušnje *
Your answer
Že pridobljena usposobljenost *
Your answer
Član društva *
Your answer
Kandidat s svojim podpisom jamči za verodostojnost podatkov in dovoljuje uporabo, hrambo in posredovanje podatkov s tega obrazca za potrebe nosilca usposabljanja, izvajalca tega usposabljanja, Komisije za akreditacijo programov usposabljanj na področju športa, Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, ministrstva, pristojnega za šport ter Inšpektorata za šport. Podatke s tega obrazca s pomočjo spletne aplikacije ŠPAK upravlja Zavod za šport Republike Slovenije Planica – Športno informacijski center.Projekt »Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022« se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10.2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.« *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service