ANKETA - Název vyhledávací služby na UK

  Info:

  Vyhledávací služba discovery je univerzálním prohledávačem elektronických i tištěných informačních zdrojů. Poprvé v historii bude na UK možno prohledávat z jednoho místa a najednou: - placené a volně dostupné elektronické informační zdroje i se zpřístupněním plných textů - centrální katalog všech knihoven UK - repozitář UK (i Repozitář závěrečných prací - bc. - Ph.D.) - depozitář UK U nás i ve světě je zvykem službu pojmenovat vlastním názvem a my jsme se rozhodli, že dáme i vám šanci podílet se na výběru toho nejlepšího názvu, protože jde o službu právě pro studenty UK!

  Pravidla

  1) Hlasování proběhne od 8. 12. 2015 do 31. 12. 2015. Vyhlášení výsledků ankety proběhne následující den po posledním dni ankety a bude dostupné na úvodní stránce webu Knihovny UK (www.knihovna.cz). 2) Každý smí hlasovat pouze jednou a může zvolit právě jeden název. 3) Hlasující se musí identifikovat celým jménem a e-mailem, který je uveden v jeho studentském kontě, jinak na jeho hlas nebude brán zřetel obdobně jako na duplikáty v hlasování. 4) Některé názvy byly navrženy více autory. V případě zvolení takového názvu bude mezi jeho autory rozhodnuto losem. 5) Pro užití zvoleného názvu je nutné, aby autor souhlasil s podmínkami licence pro užití názvu (http://goo.gl/XDQ4WT). Pokud nebude souhlasit, bude jako výherní název vybrán další v pořadí dle počtu hlasů. 6) Cena v soutěži je zamýšlena pouze pro studenty UK, avšak jeden návrh mohli poslat i zaměstnanci Knihovny UK (za odměnu :-)). Pokud by byl zvolen právě tento jeden název, cenu vyhrává první název od studenta UK v pořadí dle počtu hlasů.

  Hlasování o názvu

  V prvním kole se sešlo 171 unikátních návrhů názvu! Velmi si vážíme Vašeho zájmu a chuti podělit se o Vaší kreativitu :). Komise složená ze zástupců Knihovny UK vybrala do dalšího kola 10 názvů. Výběr proběhl objektivně a nezávisle z deduplikovaných názvů oproštěných od jmen, afiliací apod.
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question

  Cena pro autora vítězného názvu

  Knihovna UK věnuje autorovi vítězného názvu dárkové poukazy od firmy megabooks.cz v hodnotě 2500 Kč do těchto knihkupectví: - OXFORD BOOKSHOP - multioborová odborná literatura v angličtině - LIBRAIRIE FRANCOPHONE - odborná literatura ve francouzštině - ACADEMIC BOOKSHOP - odborná literatura pro medicínu.