ТЕСТ
ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Упутство за рад
Драги ученици,

Надамо се да ће вам овај тест помоћи да се успешно припремите за предстојећи матурски испит. Питања на овом тесту су преузета из Приручника за полагање матурског испита у образовном профилу Техничар ваздушног саобраћаја за безбедност.
Највећи број бодова који можете да добијете на тесту је 100.
Одговори на питања и начин бодовања тачних одговора су прилагођени систему који користимо за израду теста и нису у потпуности једнаки онима на испиту.
Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи и пратите упутства о начину на који треба да га решите. Тест можете радити више пута.
 Тест који треба да решите има 50 задатка.
 Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи и изаберите један тачан одговор..
 Важно је да пажљиво одговарате на питања јер сваки нетачан одговор доноси 0 бодова за задатак у целини.

Желимо Вам много успеха у раду!
1. Међу понуђеним гасовима, запаљив је:
2 points
Clear selection
2. Термохемијска реакција при којој се ослобађа енергија назива се:
2 points
Clear selection
3. Петој класи опасних материја припадају:
2 points
Clear selection
4. Спонтано прелажење једног елемента у други уз емитовање зрачења, назива се:
2 points
Clear selection
5. Коју класу опасних материја приказује следећа налепница?
2 points
Captionless Image
Clear selection
6. Колики је број протона и број неутрона ако неки изотоп има 19 електрона, а његов масени број је А=40
2 points
Clear selection
7. Процени који гас је у питању на основу следећих карактеристика: Овај гас је запаљив, користи се у производњи амонијака, а добија електролизом воде:
2 points
Clear selection
8. Која од доле наведених опасних супстанци припада класи експлозивних материја?
2 points
Clear selection
9. Међу понуђеним експлозивним материјама, дефлагрантан је:
2 points
Clear selection
10. Облик електромагнетног зрачења са најпродорнијим фотонима, односно са најмањим таласним дужинама у електромагнетном спектру је:
2 points
Clear selection
11. Наведена су терористичка дела почињена у цивилном ваздухопловству. Заокружите слово испед првилног редоследа њиховог догађања. 1. Експлозија на Pan Am-овом лету 103 над Локербијем 2. Напад на светски трговински центар у Њујорку 3. Отмица лета TWA 847 од стране либанских терориста 4. Отмица на лету 8969 Air Francе на линији од Алжира до Париза
2 points
Clear selection
12. Када је ваздухоплов под најавом бомбе, држава у којој се то десило мора најхитније да обавести државу:
2 points
Clear selection
13. Период важења сталних пропусница износи:
2 points
Clear selection
14. На коју безбедносну опрему се односи скраћеница HHMD?
2 points
Clear selection
15. Редовни преглед ваздухоплова у циљу безбедности врши се:
2 points
Clear selection
16. Заокружити слово испред појма који је најмање сличан по значењу појму терор:
2 points
Clear selection
17. Специјалистичка служба која ће бити ангажована у случају отмице ваздухоплова и узимања талаца на аеродрому је:
2 points
Clear selection
18. Најчешће коришћени облик видео надзора на аеродрому је систем телевизије затвореног круга који се обележава са:
2 points
Clear selection
19. Заокружити слово испред пуног назива Монтреалске конвенције, донете 1971. године:
2 points
Clear selection
20. Заокружити слово испред појма који подразумева претњу која обухвата већи број летова, или превозилаца или друге нејасне информације:
2 points
Clear selection
21. У чему се огледа основна функција система безбедност:
2 points
Clear selection
22. Унутрашњу заштиту држава реализује:
2 points
Clear selection
23. Обавештајне службе се према врсти делатности деле на:
2 points
Clear selection
24. Електронски систем заштите деле се у:
2 points
Clear selection
25. Служба намењена да врши обавештајну обраду других земаља и да спроводи тајне акције на највишем нивоу, назива се:
2 points
Clear selection
26. Метода непосредне опсервације је:
2 points
Clear selection
27. Радници службе физичког обезбеђења могу обављати своју службу:
2 points
Clear selection
28. Детектори метала раде по принципу:
2 points
Clear selection
29. Резервни извор напајања мора да обезбеди снабдевање електричном енергијом оперативни центар службе заштите, најмање:
2 points
Clear selection
30. Сва лица су обавезна да пријаве злоупотребу података:
2 points
Clear selection
31. Основу терористичког процеса представљају:
2 points
Clear selection
32. У најопштијем смислу, средства терориста за примену оружаног насиља могу се разврстати на:
2 points
Clear selection
33. Шта је антисемитизам:
2 points
Clear selection
34. Синди Комбс, сматра да је тероризам синтеза рата и позоришта, тј. најзабрањенијих врста насиља извршених над невиним жртвама пред очима јавности. Изглед позоришта се значајно мења од:
2 points
Clear selection
35. Активни помагачи терористичког недржавног субјекта су особе које обезбеђују:
2 points
Clear selection
36. Стратегија терористичких дејстава може бити:
2 points
Clear selection
37. У односу на политичку орјентацију носилаца, тероризам се класификује на:
2 points
Clear selection
38. Према подацима из 2002. године сматра се да поједине земље подржавају тероризам, пре свега државе Средњег Истока и то:
2 points
Clear selection
39. Терористичка организација Ал Каида припада следећој врсти тероризма:
2 points
Clear selection
40. Распиривању муслиманског екстремизма на подручјима територије бивше Југославије доприносе и исламске невладине хуманитарне организације, за које је поуздано утврђено да су спонзори тероризма, а међу њима су:
2 points
Clear selection
41. Под појмом евакуација подразумева се:
2 points
Clear selection
42. Кривичнo делo против цивилног ваздухопловства подразумева:
2 points
Clear selection
43. У случају да посада ваздухоплова током лета открије сумњив предмет који може садржати експлозив:
2 points
Clear selection
44. Циљ израде Плана је да се:
2 points
Clear selection
45. Основни задатак ватрогасно-спасилачке службе током ванредне ситуације је:
2 points
Clear selection
46. Приступ месту несреће за време ванредне ситуације имају:
2 points
Clear selection
47. Аеродромска контрола летења, у случају удеса ваздухоплова на аеродрому, прво обавештава:
2 points
Clear selection
48. У случају диверзије на аеродрому, полиција ће прво:
2 points
Clear selection
49. Мобилно командно место служи као командни, координациони и комуникациони центар у случају:
2 points
Clear selection
50. Ако се претња класификује као ЗЕЛЕНО, ради се о:
2 points
Clear selection
Submit
Clear form
This form was created inside of Завод за унапређивање образовања и васпитања. Report Abuse