I ARA QUÈ?
NOVES DATES: 30 JULIOL- 2 AGOST / NUEVAS FECHAS 30 JULIO- 2 AGOSTO



Gràcies per la teva inscripció. Omple les teves dades i a continuació efectua el pagament al Banc Santander Central Hispano número d'iban ES47 0049 2345 7926 1482 1386. Envia’ns la còpia del mateix a: larcadainscripciones@gmail.com i rebràs la confirmació de la teva inscripció a l' adreça de correu electrònic que ens indiquis. Ens veiem a L'Arcada!

Gracias por tu inscripción. Rellena tus datos y a continuación efectúa el pago en el Banco Santander Central Hispano número de iban ES47 0049 2345 7926 1482 1386. Envíanos la copia del mismo a: larcadainscripciones@gmail.com y recibirás la confirmación de tu inscripción en la dirección de correo electrónico que nos indiques. ¡Nos vemos en L'Arcada!
Email address *
Has estat campista abans a L'Arcada? / ¿has sido campista antes en L'Arcada? *
NOM / NOMBRE *
COGNOM 1 / APELLIDO 1 *
COGNOM 2 / APELLIDO 2
DATA DE NAIXEMENT / FECHA NACIMIENTO *
ADREÇA/ DIRECCION CARRER / CALLE *
NUMERO *
PIS I PORTA / PISO Y PUERTA *
POBLACIO / POBLACION *
CODI POSTAL / CÓDIGO POSTAL *
PROVINCIA *
TELÈFON /TELEFONO *
NECESSITATS ESPECIALS / NECESIDADES ESPECIALES
Tens alguna al·lèrgia o intolerància alimentària que haguem de saber? / ¿Tienes alguna alergia o intolerancia alimentaria que debamos saber? IMPORTANT: HAURÀ DE ESTAR RECOLZADA PER LA CORESPONENT PRESCRIPCIÓ MEDICA, LA CUINA NO FARÀ CAP DIETA D'OPCIÓ PERSONAL. IMPORTANTE: DEBERÁ ESTAR APOYADA POR LA CORRESPONDIENTE PRESCRIPCIÓN MEDICA, LA COCINA NO PREPARAÁ NINGUNA DIETA DE OPCIÓN PERSONAL.
CANCEL-LACIONS / CANCELACIONES
En cas d'anul·lació d'una inscripció ja pagada, s'efecturarà una retenció del 15% de l'import pagat.

En caso de anulación de una inscripción ya pagada, se efectuará una retención del 15% del importe pagado.


L'Arcada es reserva el dret de cancel·lar un campament a causa de la baixa taxa d'inscripcions o altres circumstàncies internes que facin impossible la celebració del mateix.
En cas de sorgir circumstàncies que donen lloc a la cancel·lació d'un campament, els inscrits, tindran l'opció de rebre un reemborsament complet o la inscripció per a la participació en un altre campament del mateix estiu.
Si l'esdeveniment és cancel·lat a causa de raons externes, fora del control de l'Arcada (condicions climatològiques, desastres naturals ...), els inscrits no percebran cap reemborsament.


L’Arcada se reserva el derecho de cancelar un campamento debido a la baja tasa de inscripciones u otras circunstancias internas que hagan imposible la celebración del mismo.
En caso de surgir circunstancias que den lugar a la cancelación de un campamento, los inscritos en él, tendrán la opción de recibir un reembolso completo o la inscripción para la participación en otro campamento del mismo verano.
Si el evento es cancelado debido a razones externas, fuera del control de L’Arcada (condiciones climatológicas, desastres naturales…), los inscritos no percibirán ningún reembolso.
AUTORITZACIONS / AUTORIZACIONES
Autoritzo a la Fundació Privada L'Arcada, a l’ús de les meves fotografies realitzades durant la meva estada en les seves instal·lacions, en la promoció habitual i a la seva pàgina web, segons el reglament UE 2016/679 del parlament europeu i del consell de 27 d'abril de 2016. (RGPD)
De conformitat amb el que disposa el reglament UE 2016/679 del parlament europeu i del consell de 27 d'abril de 2016. (RGPD) l’informem que les dades que ens faciliti seran incorporades a un fitxer automatitzat del qual és responsable la Fundació Privada L'Arcada amb domicili al c/ Pintor Solives 64, Banyoles Girona.
Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d’informació.
En qualsevol cas Fundació Privada L'Arcada podria tractar aquestes dades personals amb la finalitat de remetre via telefònica, postal o electrònica informació que pugui resultar del seu interès sobre els nostres productes o serveis.
Podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint comunicació per escrit, degudament signada, acompanyada de fotocòpia del DNI, al departament d’inscripcions a l’adreça abans indicada.

Autorizo a la Fundación Privada L'Arcada, al uso de mis fotos realizadas durante mi estancia en sus instalaciones, en la promoción habitual y en su página web, según el reglamento UE 2016/679 del parlamento europeo y del consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD)
De conformidad con lo dispuesto en el reglamento UE 2016/679 del parlamento europeo y del consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD) le informamos que los datos que nos facilite serán incorporados a un fichero automatizado del que es responsable la Fundación Privada L'Arcada con domicilio en c/ Pintor Solives 64, Banyoles Girona.
Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar su solicitud de información.
En cualquier caso Fundación Privada L'Arcada podría tratar estos datos personales con la finalidad de remitirle vía telefónica, postal o electrónica información que pueda resultar de su interés sobre nuestros productos o servicios.
Podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo comunicación por escrito, debidamente firmada, acompañada de fotocopia del DNI, al departamento de inscripciones en la dirección antes indicada.

Núm. de document d'identitat. /Nº de documento de identidad *
CONFORMITAT / CONFORMIDAD *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy