Jaunimo savanoriškos tarnybos savanoriai
Dėmesio! Į šią anketą kviečiame registruotis iki 2019 m. rugsėjo 16 d.

1. Pildydama(s) šią anketą sutinku, kad:
1.1. Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Departamentas) gautų ir tvarkytų mano asmens duomenis, vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 dalies e) punktu "tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas";

1.2. mano asmens duomenys, nurodyti šios anketos 1 punkte, būtų tvarkomi Departamentui vykdant viešosios valdžios pavestas funkcijas, įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonės „Jaunimo politikos įgyvendinimas“, pavedimą „suderinus su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, atstovauti jaunimo politikai tarptautinėse darbo grupėse, institucijose bei organizacijose, inicijuoti bei įgyvendinti tarptautinius protokolus, projektus ir renginius jaunimo politikos srityje, inicijuoti ir įgyvendinti tarpžinybinę ir tarpsektorinę veiklą, programas ir priemones“, įgyvendinti Jaunimo savanoriškos tarnybos programą.

1.3. Asmens duomenys, pateikti šioje anketoje, būtų perduodami akredituotai savanorišką veiklą organizuojančiai organizacijai: https://jrd.lt/informacija-jaunimui/savanoryste/svo-akreditacija, kuruojančiai atitinkamą savivaldybę, jos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų funkcijų įgyvendinimui, esant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 6 straipsnyje nustatytiems asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijams ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka.

1.4. Mes taip pat galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, kai toks atskleidimas yra būtinas, kad įvykdytume mums privalomas teisines prievoles, taip pat kai būtina apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.

1.5. Asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, priimančios organizacijos ir savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos duomenys bei mentoriaus(ės) gržįtamasis ryšys) pateikiami JST pažymėjime, bus saugomi badgecraft.eu platformoje 5 metus, arba iki pareikalavimo, pagal platformos privatumo politiką ir duomenų apsaugos taisykles: https://www.badgecraft.eu/lt/privacy. Į platformą registruojamasi savarankiškai, atskirai nuo šios anketos.

2. Man yra žinomos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:
2.1. teisė reikalauti ištaisyti, ištrinti ("teisė būti pamirštam") savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
2.2. teisė apriboti mano asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų;
2.3. teisė į mano asmens duomenų perkeliamumą;
2.4. teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys; tokiu atveju negaliu pildyti anketos ir dalyvauti atrankoje.
2.5. nusprendus nutraukti dalyvavimą programoje, turiu teisę pateikti prašymą JRD ištrinti mano duomenis iš duomenų bazės nurodant pageidavimą ištrinti duomenis ir iš badgecraft.eu platformos (tokiu atveju pažymėjimo autentiškumo suinteresuotoms šalims patvirtinti JRD negalės);
2.5. teisė pateikti rašytinį pranešimą ar prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo mano asmens duomenų valdytojams: Jaunimo reikalų departamentui, A. Vivulskio g. 5, 03162, Vilnius, juridinio asmens kodas 188681478. El. pastas info@jrd.lt, tel. nr. 8 634 08299.
Sutinku dalyvauti Jaunimo savanoriškos tarnybos programoje ir noriu, kad mano kontaktiniai duomenys būtų perduoti savivaldybę kuruojančiai savanorišką veiklą organizuojančios (SVO) organizacijos mentoriui(ei).
Esu informuotas, kad mano duomenys bus teikiami Jaunimo reikalų departamentui ir tvarkomi JST įgyvendinimo ir stebėsenos tikslais, kaip nurodyta privatumo politikoje.
Pavardė *
Vardas *
el. pašto adresas *
Telefonas *
Gimimo data *
MM
/
DD
/
YYYY
Savivaldybė *
Savanoriškos veiklos tema *
Nurodykite veiklą ar temą, kurios savanoriška veikla domina Jus
Priimanti organizacija
Jei esate išsirinkę organizaciją, kurioje norėtumėte savanoriauti nurodykite žemiau. Rekomenduojame rinktis iš jau akredituotų organizacijų: https://jrd.lt/informacija-jaunimui/savanoryste/organizaciju-paieska
Savanorišką veiklą organizuojanti organizacija
Jei žinoma
Pastabos
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of JRD. Report Abuse