Trajnimi “Aftësimi për Tregun e Punës”
I/e nderuar,

Për shkak të numrit te limituar të pjesëmarresve/studentëve është e pamundur të pranohen aplikacionet tjera!

Me marrëveshje me Asociacioni për Mbështetje të Arsimit dhe Aftësimit Profesional AMAAP dhe OJQ YELLOW, shumë shpejt do të ketë trajnime tjera që do të ofrohen duke u bazuar në nevojat e studentëve dhe tregut të punës.

Me respekt,
Stafi OJQ YELLOW
https://www.facebook.com/ojqyellow
This form was created inside of YELLOW. Report Abuse