แบบประเมินความพึงพอใจต่อ NU Alumni Magazine (สารศิษย์เก่าเทา-แสด)
ดำเนินงานโดย กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ
อายุ
ท่านเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
ท่านเคยอ่าน NU Alumni Magazine
ท่านรับรู้ว่ามี NU Alumni Magazine จากช่องทางใด
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อ NU Alumni Magazine
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
เนื้อหาหลากหลาย ตรงกับความต้องการ
เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย
เนื้อหามีสาระน่ารู้ น่าสนใจ
นำข้อมูลจากวารสารไปใช้ประโยชน์ได้
ปรับแนวคิดใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความหลากหลายของคอลัมน์, เนื้อหามีความครอบคลุม
การออกแบบ ขนาดอักษร สีและการจัดวางองค์ประกอบของวารสาร มีความเหมาะสม คมชัด สวยงาม
ความถี่ของการออกวารสาร (4 เดือน / 1 ฉบับ)
ความสะดวกในการเข้าถึงวารสาร
ความพึงพอใจในภาพรวมของวารสาร
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ด้านเนื้อหา-ภาพประกอบ
Your answer
ด้านคอลัมน์
Your answer
ด้านรูปเล่ม-การออกแบบ
Your answer
ความคิดเห็นในภาพรวม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms