Formularz zapisu - Konkurs Pisanki
Formularz zapisu na I Międzygminny Konkurs Pisanki. Praca konkursowa techniką dowolną.
Na formularze oraz prace czekamy do 22 marca 2021.

Ogłoszenie wyników ONLINE nastąpi 29 marca 2021 r.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Adres e-mail *
Imię i Nazwisko uczestnika *
Adres i nr. telefonu *
Imię i Nazwisko opiekuna/rodzica/osoby zgłaszającej *
Data zgłoszenia *
MM
/
DD
/
YYYY
KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz ujawnienie mojego wizerunku /wizerunku mojego dziecka*, w tym imienia i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji na stronie internetowej www.gckwietrzychowice.pl, przez Gminne Centrum Kultury w Wietrzychowicach zarejestrowanego podczas organizacji konkursu „I Międzygminny Konkurs Pisanki”, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. *
KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka* zarejestrowanego podczas organizacji konkursu „I Międzygminny Konkurs Pisanki”, który zostanie opublikowany na stronie internetowej www.gckwietrzychowice.pl,  zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl kształcenia. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie. *
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,s. 1, informujemy, że: 1. Administratorem danych jest Gminne Centrum Kultury w Wietrzychowicach, 33-270Wietrzychowice, tel. 14 6418 121, e-mail: gck@wietrzychowice.pl 2. W GCK Wietrzychowice został powołany Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl).3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu „I Międzygminny Konkurs Pisanki” Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia. 5. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej www.gckwietrzychowice.pl,  (nieograniczony krąg odbiorców). 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;- wniesienia skargi do organu nadzorczego. Publikowanie danych osobowych w związku z promocją indywidualnych osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy