ใบสมัครเข้าร่วมงานพัฒนาสิทธิประโยชน์และผลักดันให้เกิดขึ้นจริงเพื่อการประกอบการ ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กิจกรรม "SME Hybrid Fair" บนแพลตฟอร์ม Shopee  
ตั้งแต่วันนี้ - 15 กันยายน 2565

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการให้กับผู้ประกอบการ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ เชือมโยงข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกับผู้ประกอบการ

สมัครเข้าร่วมโครงการฯได้แต่ตั้งแต่วันนี้ - 30 สิงหาคม 2565
Sign in to Google to save your progress. Learn more
สำหรับรายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสสว. สามารถดูได้ที่: https://www.sme.go.th/th/page.php?modulekey=267
เงื่อนไขผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีหน้าที่เปิดร้านค้าออนไลน์บน Shopee ด้วยตนเอง ซึ่งรวมถึงการจัดส่งเอกสาร ข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นดังนี้
   1.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือหากเปิดร้านค้าในนามนิติบุคคลต้องมีเลขเสียภาษีอากรที่จดทะเบียนพาณิชย์ และต้องเป็นสมาชิกสสว.อย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
   1.2 บัญชีธนาคาร ที่มีชื่อบัญชีตรงกับบัตรประชาชน หรือชื่อนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามข้อ 1.1
   1.3 อุปกรณ์ เช่น สมาร์ทโฟน แทบเลต คอมพิวเตอร์ สำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและเข้าเว็บไซต์ Shopee
   1.4 เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่สามารถติดต่อและใช้ยืนยันตัวตน
   1.5 ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า ที่แน่นอน เป็นหลักแหล่ง
   1.6 ภาพประจำร้านค้า อาทิ รูปร้านค้า รูปสินค้า และ/หรือโลโก้
   1.7 ช่องทางจัดส่งสินค้า ผ่านบริษัทขนส่ง เช่น Kerry DHL ไปรษณีย์ไทย J&T Express Shopee Express อย่างน้อย 1 ช่องทาง โดยสามารถจัดส่งสินค้าได้ภายใน 2 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าสั่งซื้อ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องสามารถตอบแชทลูกค้าและเช็คหน้าร้านค้า ผ่านแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ Shopee สม่ำเสมอ
3. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องจัดให้มีสินค้าอย่างน้อย 5 รายการ โดย
  - หากมีสินค้าประเภทเดียว ต้องมีตัวเลือกหลายสี หลายขนาด หลายราคา รวมครบ 5 รายการ มีสต็อกสินค้าเพียงพอ หรือสามารถผลิตสินค้าเพียงพอต่อการขาย 90 วัน
  - มีรายละเอียดสินค้าที่ชัดเจน ถูกต้อง ไม่เข้าข่ายหลอกลวง ไม่ผิดกฎหมาย
4. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องจัดให้มีการเปิดร้านค้าออนไลน์บน Shopee และอัพโหลดรูปสินค้าภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565
5. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีความรับผิดชอบในฐานะร้านค้าออนไลน์ทุกประการ โดยที่ สสว. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น
6. รายการส่งเสริมการขายตามโครงการนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของ Shopee สสว. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการ
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy